Agenda – Faunadag op Kasteel Middachten

Middachten Faunadag 2015 Paul BorstOp zaterdag 28 maart 2015, van 10.00-17.00 uur wordt op Kasteel Middachten in De Steeg uitleg gegeven door faunabeheerders over het gevoerde faunabeheer van het afgelopen seizoen. Iedereen die meer wil weten over wild, faunabeheer en aanverwante zaken is van harte welkom. De entree voor dit evenement is geheel gratis, voor kinderen zijn er verschillende activiteiten.

Op de Veluwe komen grote hoefdieren als wild zwijn, edelhert, damhert en ree voor. Op Park De Hoge Veluwe ook moeflons. Omdat er op de Veluwe maar een beperkte ruimte is en veel oppervlakte wordt gebruikt voor landbouw, wonen en recreatie, moeten de dieren worden beheerd. Beheren betekent: zorgen dat deze dieren ongestoord op de Veluwe kunnen leven. Er zijn o.a. ecoducten gebouwd waarmee verschillende populaties met elkaar in contact kunnen komen. Beheren betekent ook jaarlijks een aantal dieren uit de populatie wegnemen. Dit gebeurt op basis van eerder gehouden tellingen. Naar aanleiding van de uitkomst wordt bepaald hoeveel dieren er in een gebied kunnen leven en hoeveel er moeten worden geschoten. Hierbij wordt gekeken naar de natuurlijke draagkracht van de Veluwe en de schadegevoeligheid van landbouw en bosbouw. Het afschot van wild is aan strenge regels gebonden en gebeurt door professionele faunabeheerders. De veel gebruikte term plezierjacht is allang niet meer aan de orde. Als je niet zou beheren, dus niet jaarlijks een deel wegnemen, betekent dit oplopende schade aan land en bosbouw, en een drastische verhoging van het aantal aanrijdingen met wild.

De Veluwe kent een eeuwenoude traditie, waarbij het geschoten wild in het openbaar wordt getoond. Deze zogenaamde toonplicht was bedoeld om te voorkomen dat de verkeerde dieren werden geschoten. Deze traditie bestaat nog altijd en wordt op Middachten voortgezet.
Alle geweien van herten, reebokken en moeflons en de slagtanden van de mannelijke wilde zwijnen die het afgelopen seizoen op de Veluwe zijn geschoten, komen naar Middachten. Deze worden gekeurd door een keuringscommissie en vervolgens in het kasteel en bijgebouwen tentoongesteld voor het publiek. Zo leggen de faunabeheerders verantwoording af aan de maatschappij!

Tijdens deze dag is er van alles te doen voor jong en oud. Verschillende verenigingen richten een stand in waar men informatie kan verkrijgen over de natuur en faunabeheer. Faunabeheerders vertellen uit eigen ervaring over jacht en faunabeheer op de Veluwe. Speciaal voor de kinderen is er een leuke speurtocht uitgezet, waarbij ze van alles over onze viervoeters te weten komen. Er vallen leuke prijsjes mee te verdienen, en een heus diploma.

Speciaal bij deze gelegenheid word stilgestaan bij het 80 jarig lustrum van de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe, die in een van de gebouwen op de binnenplaats van Kasteel Middachten een indrukwekkende expositie toont over het wildbeheer en aanverwante zaken in dit zo speciale en mooie deel van de Veluwe.

Tegen betaling van € 5,00 kan men ´s middags deelnemen aan een rondleiding door het kasteel Middachten dat een rijke historie heeft. Onder het genot van klanken van de jachthoorns, is er in het koetshuis een hapje en een drankje te gebruiken.

Meer informatie is te vinden op www.middachten.nl.

GEOPEND: zaterdag 28 maart 2015 10.00 – 17.00 uur.
Het kasteel is helaas niet toegankelijk voor rolstoelen en rollators en voor honden.
ENTREEPRIJS: geen (rondleiding kasteel € 5,00)
TE BEREIKEN: Middachten is gelegen in het dorp De Steeg gemeente Rheden (Gld), 7 km van het verkeersplein Velperbroek Navigatieadvies: Smidsallee 18; 6994 BJ De Steeg; NS Arnhem, Dieren of Rheden; BUS Connexxion lijn S43.