Even voorstellen: Encounter

Door Yme Kuiper (RU Groningen)

Vanuit het Deense Manor Museum Gammel Estrup is in het najaar van 2015 het initiatief genomen om ENCOUNTER op te richten: het European Network for Country House and Estate Research. Dit academische netwerk is opgezet om onderzoekers, conservatoren en professionals in de erfgoedsector bijeen te brengen voor de uitwisseling van kennis en expertise en het opzetten van gezamenlijke projecten in Europa. Inmiddels fungeert een zogeheten steering group (onder huidig Deens voorzitterschap) als vliegwiel van het netwerk en bereidt zij kernactiviteiten van het netwerk voor.

Manor Museum Gammel Estrup

Gelet op het hoofddoel van het netwerk : het vormen van Europese verbanden tussen  academische onderzoekers en culturele instituties, die zich richten op onderzoek en interpretatie van de rijke, gevarieerde manor and country house history  of Europe, kent de steering group qua disciplines en nationaliteiten een heterogene samenstelling. De door het netwerk georganiseerde congressen en symposia zullen met name the history of castles and manors vanaf 1500 tot heden belichten. Zij willen als platform fungeren voor discussies over hoe in onze tijd landgoederen en hun landschappen kunnen worden geïnterpreteerd en geconserveerd als cultureel erfgoed. Uitgangspunt daarbij is ook het slechten van academische barrières tussen geschiedenis, archeologie, antropologie, architectuur, kunstgeschiedenis en erfgoedmanagement en het daarmee bevorderen van discipline-overstijgende partnerships tussen onderzoekers en professionals bij universiteiten en musea.

Nadat een eerste bijeenkomst, met 40 deelnemers, in oktober 2015 plaatsvond op Gammel Estrup, zullen de twee eerstvolgende congressen worden gehouden in York (UK; Centre for Eighteenth Century Studies, King’s Manor, 20-22 september 2016) en op Gammel Estrup (21-23 september 2017; mede in het kader van de manifestatie Aarhus als Culturele Hoofdstad van Europa).  In York zal naast het thema van estates and manor landscapes in verschillende regio’s, ook aandacht uitgaan naar Digital Humanities.

Wie zich wil aanmelden bij ENCOUNTER en zijn activiteiten wil volgen, wordt verzocht contact op te nemen met The Danish Research Centre for Manorial Studies. Zie hiervoor: http://herregaardsforskning.dk/ Ook andere relevante informatie (zoals leden van netwerk; samenstelling Steering group) is daar te vinden.