Europese subsidie voor Slot Schaesberg

Slot Schaesberg gaat samenwerken met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland op het gebied van restauratie vakmanschap. Het Europese Interreg V-programma Vlaanderen-Nederland 2014-2020 heeft haar goedkeuring gegeven voor het Revivak-project. Een project binnen de doelstelling arbeidsmobiliteit. Er is een bedrag van € 810.700,- ter beschikking gesteld aan de samenwerkende partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, waaronder Slot Schaesberg in Landgraaf.

Slot Schaesberg, LandgraafDe laatste jaren is er een groeiend bewustzijn en een toenemende waardering bij consumenten, creatievelingen en ondernemers voor verfijnd ambachtelijk werk en vakmanschap. Ambachtelijk werk staat immers voor authenticiteit, kwaliteit en duurzaamheid. En  is er een goed arbeidsmarktperspectief, ook over de grenzen heen. Deze belangstelling vertaalt zich echter niet in een verhoogde instroom van jongeren en herintreders naar technische of beroepsscholen. De afgelopen jaren ging hierdoor kostbare vakkennis verloren. Dit bedreigt het ambachtelijk vakmanschap, juist op het moment dat de  markt er een hernieuwde interesse in heeft. ‘Revivak’ speelt hierop in en richt zich op het behoud en stimulering van werkgelegenheid binnen vakmanschapsberoepen, specifiek in de bouw- en restauratiesector. Aangezien deze sector relatief onbekend is voor werkzoekenden wil Interreg Vlaanderen-Nederland via ‘Revivak’ de aandacht revitaliseren voor ambacht en techniek. De kennis die in beide regio’s bewaard bleef wordt vastgelegd en doorgegeven door middel van vernieuwde opleidingen met internetcolleges, vakmanschapsbeurzen, excursies en ambachtelijke cursussen en workshops, verspreid over Vlaanderen en Zuid Nederland. Het project loopt over een periode van 35 maanden en eindigt op 28 februari 2019.

Logo Interreg

Revivak wordt gecoördineerd door Stichting Behoud Monumenten  Brabant in samenwerking met: ARhus (vzw Het Portaal), Stichting Landgoed Slot Schaesberg, Vermaatschappelijking Zorg en Welzijn vzw, vzw Mid West Development, Provincie Noord-Brabant, Stichting NHTV internationale hogeschool Breda, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB), RTC West-Vlaanderen, Gents Opleidingscentrum voor Ambachten, Opleidingscentrum voor Bouw en Hout vzw, Eucora vzw.

 

Stichting LanLogo Slot Schaesbergdgoed Slot Schaesberg is opgericht om het oude kasteel en de bouwhoeve weer in ere te herstellen. In beginsel gaat het om de herbouw van deze prachtige en toonaangevende gebouwen. Maar het project omhelst méér dan dat: de herbouw moet namelijk op zo ambachtelijk mogelijke wijze tot stand komen en dienen als een leerproject. Daarnaast heeft het project alle kans om een toeristische trekpleister te worden in regio Parkstad. Daarnaast hoopt Stichting Slot Schaesberg in de toekomst uit te groeien tot een Erfgoed Campus, waar wetenschap en ambacht hand in hand gaan.

Het bezoekerscentrum van Slot Schaesberg is al in 2015 geopend voor het publiek. Inmiddels wordt er hard gewerkt om ook de rest van het terrein, zoals de kasteelruïne, voor (een veilig) bezoek geschikt te maken. Slot Schaesberg is als Vriend aangesloten in het netwerk van sKBL.