Erfgoedorganisaties Zuid-Holland

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland is sinds 1999 uitvoerder van het provinciaal cultuurbeleid en ondersteunt het (historische) erfgoedveld. Netwerktaken en belevingstaken staan centraal. Het Provinciaal Steunpunt Monumentenzorg en Archeologie, gericht op gemeenten, eigenaren en particulieren, is er onderdeel van. Het erfgoedhuis zorgt ervoor dat door vraaggerichte producten en diensten erfgoedbeheerders en -gebruikers hun erfgoed beter en gemakkelijker kunnen behouden, ontsluiten en gebruiken. 

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland werkt nauw samen met het Zuid-Hollands Landschap, onder andere bij de specifieke website over buitenplaatsen.
Het Erfgoedhuis zelf verzamelt onder andere informatie over landgoederenzones: nieuws, verhalen, toeristische gegevens en een database over buitenplaatsen.

Zuid-Hollands Landschap

Het Zuid-Hollands Landschap bestaat sinds 1934 en is een natuurbeschermingsorganisatie in de provincie Zuid-Holland. Zij koopt natuurgebieden aan om ze veilig te stellen, onderhoudt ze en maakt ze voor iedereen toegankelijk. Hierbij gesteund door beschermers, donateurs, vrijwilligers en bedrijfsvrienden. Naast het reguliere natuurbeheer voert de stichting veel grote en kleine projecten uit, zoals het herstel van Landgoed Ockenburgh in Den Haag of de restauratie van een oude tuinmuur.

Het Zuid-Hollands Landschap bestaat sinds 1934 en is een natuurbeschermingsorganisatie in de provincie Zuid-Holland. Zij koopt natuurgebieden aan om ze veilig te stellen, onderhoudt ze en maakt ze voor iedereen toegankelijk. Hierbij gesteund door beschermers, donateurs, vrijwilligers en bedrijfsvrienden. Naast het reguliere natuurbeheer voert de stichting veel grote en kleine projecten uit, zoals het herstel van Landgoed Ockenburgh in Den Haag of de restauratie van een oude tuinmuur.