Erfgoedorganisaties Noord-Brabant

Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant is een provinciale steunfunctieorganisatie met als opdracht het erfgoedveld in Brabant te versterken. Dat gebeurt door projecten uit te voeren voor kennisuitwisseling, bijvoorbeeld in de Erfgoedacademie Brabant, in erfgoededucatie en via een project als Verhalen van Vriend en Vijand. Kwaliteitsbevordering van beheer en overdracht van erfgoed vindt plaats via subsidieregelingen voor basistaken van musea en voor regionale geschiedbeoefening. Nieuwe verbindingen worden gestimuleerd door onder andere het beheer van de portal Thuis in Brabant (objecten en verhalen).

Monumentenhuis Brabant

Stichting Monumentenhuis Brabant is een provinciale steuninstelling. Ze stimuleert de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant. Daartoe adviseert zij gemeenten en faciliteert en stimuleert zij samenwerking tussen overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties (integratie van kennis in het totale monumentenbeleid). Tot slot ondersteunt zij desgewenst particuliere cultuurhistorische organisaties. Het Monumentenhuis heeft voor verschillende Brabantse landgoederen en historische buitenplaatsen cultuurhistorische analyses en waardenstellend onderzoek uitgevoerd. Ook voor erfgoedtoerisme en haalbaarheidsonderzoeken, gericht op verdienmodellen ten behoeve van herbestemming en doorontwikkeling, kan het Monumentenhuis een goede samenwerkingspartner zijn. 

Brabants Landschap

Brabants Landschap wil de Brabantse biodiversiteit voor de toekomst veiligstellen door anderen te helpen bij natuurbeheer en door zelf natuurgebieden aan te kopen en beheren. Naast beschermen en het verbinden van natuurgebieden maakt de organisatie de natuur ook beleefbaar, dit alles met respect voor de oorspronkelijke situatie. Brabants Landschap beheert ruim 17.000 hectare natuur en houdt daarbij ook rekening met cultuurhistorische waarden. Alle gebieden zijn opengesteld voor publiek en toegankelijk via wandel- en fietspaden. De organisatie geeft op uiteenlopende manieren voorlichting over natuur- en cultuurhistorie. Belangrijke historische landgoederen maken onderdeel uit van haar natuurbeheer, bijvoorbeeld rond de kastelen Heeswijk in Heeswijk-Dinther en Nemerlaer in Haaren, en de buitenplaatsen Mattemburgh in Hoogerheide en Groot Molenbeek in Bergen op Zoom.