Erfgoedorganisaties Gelderland

Erfgoed Gelderland

Erfgoed Gelderland is het Gelderse kenniscentrum voor cultureel erfgoed dat instellingen verbindt en hen helpt om hun activiteiten en collecties – materiële en immateriële – op innovatieve, ondernemende en duurzame wijze te ontwikkelen en presenteren. Het centrum biedt erfgoedorganisaties advies, procesbegeleiding van transitie-, samenwerkings- of veranderingstrajecten, cursussen en workshops en uiteenlopende (publieks)projecten en activiteiten. 

Gelders Genootschap

Gelders Genootschap adviseert als onafhankelijk organisatie over ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie in brede zin. Vanuit een integrale visie adviseert zij over bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen, grootschalige infrastructuur, landschappelijke en stedenbouwkundige ontwikkelingen, over de identiteit van plekken, herstructurering van woonwijken, provinciale streekplannen en mogelijke ontwikkelingen in een gebied op lange termijn. Zo helpt de organisatie gemeenten bij visieontwikkeling op landgoederen en buitenplaatsen op hun grondgebieden.

Geldersch Landschap en Kasteelen

Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen zet zich in voor het behoud van het natuurlijke en culturele erfgoed. Dat gebeurt door een goed beheer, een zorgvuldige exploitatie en verwerving van natuurterreinen, bossen, landgoederen, cultuurhistorische objecten en monumentale panden zoals kastelen, kerken en boerderijen. Met openstelling van het bezit, educatie en voorlichting, wordt het belang van natuur, landschap en erfgoed uitgedragen.

Stichting Geldersch Landschap en Kasteelen heeft de zorg over ongeveer 150 natuurgebieden en 33 kastelen en landgoederen in Gelderland. De stichting heeft als vertrekpunt dat cultuur en natuur bij elkaar horen en hanteert twee uitgangspunten voor het beheer: 1) beheer en herstel van het landschap en de biodiversiteit die daarbij hoort; 2) zoveel mogelijk de landhuizen met hun omgeving herenigen. Daarbij bezit de stichting een museumcollectie van 18.000 objecten.

Gelders Arcadië: samenwerkende Gelderse gemeenten

In de Veluwezoom zijn de afgelopen eeuwen zeker honderd buitenplaatsen en landgoederen ontstaan. Daardoor wordt dit gebied ook Gelders Arcadië genoemd; tevens de titel van een boek over dit gebied uit 2011.
De vijf gemeenten in deze regio, te weten Arnhem, Wageningen, Renkum, Rozendaal en Rheden, werken sinds 2011 samen om dit erfgoed op verschillende manieren een sterkere positie te geven. In de periode 2011-2014 zijn verhalen verzameld, is een gebiedsvisie ontwikkeld en een belevingsprogramma uitgevoerd (Echo van de tijd).