Erfgoedorganisaties Drenthe

Steunpunt Erfgoed Drenthe

Het steunpunt is opgericht om gemeenten in de provincie Drenthe te helpen de gedecentraliseerde overheidstaken op het gebied van cultuurhistorie (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) op een adequate wijze te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor de rol van buitenplaatsen en landgoederen binnen de cultuurhistorie. Het steunpunt beoogt kennis en betrokkenheid van de gemeenten bij het cultureel erfgoed te vergroten door een platform te bieden voor kennis en uitwisseling, Een helpdesk beantwoordt vragen van gemeenten en inwoners van Drenthe. De organisatie voert verder provinciale financieringsregelingen uit voor instandhouding van provinciale monumenten en voor herbestemming van karakteristiek bezit. Het steunpunt verleent ook onbetaalde service op de gebieden monumentenzorg, herbestemming en duurzaamheid. Zo  adviseert het steunpunt ook monumenteneigenaren over energie en cultuurhistorie en organiseert het ook themabijeenkomsten.

Sinds 2013 vormen de drie noordelijke steunpunten het Kenniscentrum Herbestemming Noord om leegstand te voorkomen.
Sinds 1 april 2015 is het steunpunt ondergebracht bij Het Drentse Landschap.

Drents Energieloket

Vanaf 1 februari 2018 kunnen particuliere wooneigenaren met hun vragen over duurzame maatregelen terecht bij het Drents Energieloket
De provincie Drenthe kende bovendien van 2014 tot en met 2017 de Duurzaamheidslening Hernieuwbare Energie, de zogenoemde Zonnelening. Deze is bedoeld voor de aanschaf en installatie van systemen voor opwekking van zonne-energie. De lening kent een looptijd van tien jaar. Een aantal gemeenten in Drenthe zet de Zonnelening voort in 2018.

Het Drentse Landschap

Het Drentse Landschap is een stichting die zich inzet voor de natuur, het landschap en het cultureel erfgoed van de Provincie Drenthe. De stichting beheert ruim 8.400 hectare natuurgebied en 254 monumentale objecten. Het beheer van het culturele erfgoed is verdeeld in Landgoederen, Stichting Oude Drentse Kerken, Boerenerven en het museumdorp Orvelte. De stichting beheert zes landgoederen, ieder van gemiddeld enige honderden hectaren groot. 

Het Drentse Landschap voert met steun van landelijke fondsen en de Provincie Drenthe talrijke projecten uit. Bijvoorbeeld de restauratie van Hospice Eesingen, de Poort naar Drenthe bij Landgoed De Havixhorst, de restauratie van Huis ter Hansouwe in Peize en de herbestemming van landgoed Oldengaerde. De stichting heeft zes informatiecentra, verhuurt vakantiewoningen onder de naam Buitenleven Vakanties en beheert twee webwinkels waarvan één voor ‘Vlees van het Landschap’.