Erfgoedensembles in Zuid-Limburg. Leegstand en herbestemming.

In 2018 leidde het Gelders Genootschap in opdracht van Provincie Limburg een project over de aanpak van leegstand en het stimuleren en versnellen van duurzaam hergebruik van groene erfgoedensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Op 26 februari 2019 vond op kasteel Hoensbroek de eindpresentatie plaats van het project en werd de rapportage van dit project gepresenteerd.

Dit rapport is de weerslag van een jaar lang intensief samenwerken aan de problematiek van herbestemming van erfgoed ensembles in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. Dankzij de nauwe samenwerking met eigenaren, ondernemers, overheden, deskundigen en andere stakeholders heeft dit project veel nieuwe kennis opgeleverd met betrekking tot leegstand en herbestemming van groene erfgoed ensembles in Zuid-Limburg. Specifiek voor Provincie en gemeenten geven ze vijf aanbevelingen om de herbestemming van monumenten beter te faciliteren.

De 5 aanbevelingen:

1. Pas de gebiedsgerichte werkwijzer ‘Herbestemming Erfgoedensembles’ toe;

2. Bundel, ontwikkel en deel kennis over erfgoed ensembles;

3. Geef erfgoedensembles ruimtelijke en maatschappelijke status;

4. Overheid, neem de regie!;

5. Zet een ErfgoedLab Limburg op.

Het gehele rapport is hier te downloaden

Cortenbach, Voerendaal
Scroll naar boven