Erfgoededucatie op Eyckenstein

Project 3Op donderdag 9 juni 2016 bracht de Biltse wethouder Mieras een bezoek aan Landgoed Eyckenstein te Maartensdijk om getuige te zijn van het educatieve project Buitenplaatsen van Landschap Erfgoed Utrecht. Eyckenstein is een van de buitenplaatsen in provincie Utrecht die aan dit project deelneemt. In het afgelopen jaar heeft Eyckenstein via dit project honderden kinderen op het landgoed ontvangen en geïnspireerd.

De kinderen hebben in voorbereidende lessen al geleerd wat een buitenplaats is en bereiden zich voor op het maken van een ‘liber amicorum’. Bij het bezoek aan Eyckenstein maken de kinderen in verhaalvorm een wandeling door het park : ze lopen met baron en barones (theatergroep Masquerade) mee en krijgen inzicht in de tuin, worden gewezen op details of bijzonderheden en een beetje geschiedenis. Er zit volop afwisseling in: vertellen, vragen stellen, zintuigen prikkelen en wijzen op details en ‘beetje grappige onzin over leven van baron’. Leerlingen krijgen inzicht in etiquetteregels en omgangsvormen tussen adellijke families en doen inspiratie op voor hun liber amicorum met verschillende opdrachten waarbij ze verschillende zintuigen inzetten.

project 1Dit zinvolle project verdient zeker navolging. Een onderzoek naar de verschillende vormen van op KBL toegespitste erfgoededucatie ligt in het verschiet.

(Met dank aan Landschap Erfgoed Utrecht voor deze informatie en de foto’s).