Enquête nieuwe Erfgoedwet

  • sKBL is door de Erfgoedvereniging Heemschut gevraagd om binnenkort een lezing te geven over de nieuwe Erfgoedwet en wat hierop de reacties zijn bij de direct betrokkenen rond de instandhouding van KBL. Daarom verzoek ik uw medewerking bij de beantwoording van onderstaande vragen die zijn opgesteld door mr. Jérôme van der Maes (juridisch gespecialiseerd in omgevingsrecht en vrijwillig actief voor sKBL). Op basis van de ontvangen antwoorden, bereidt hij de inhoud van zijn presentatie voor. Bovendien zal deze presentatie later in artikelvorm verschijnen in de nieuwsbrief van sKBL. Uiteraard behandelen wij uw reacties vertrouwelijk.

  • Naam van het landgoed, kasteel of de buitenplaats