Enquête instandhoudingssubsidie, brede medewerking verzocht

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen sinds 2006 instandhoudingssubsidie aanvragen voor onderhoud van hun monument. Deze regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en is in 2013 aanzienlijk gewijzigd. De Rijksdienst doet onderzoek naar de effecten van deze wijziging en zet daarom een enquête uit bij alle eigenaren die sinds 2006 instandhoudingssubsidie hebben aangevraagd.

Een belangrijk onderdeel van dit onderzoek is de vraag hoe monumenteigenaren de subsidieregeling ervaren en wat de invloed is van de wijzigingen in 2013. Zo is het subsidiepercentage nu voor iedereen 50% en worden de maximale subsidiabele kosten – behalve voor molens, archeologie en groen – vastgesteld op basis van de herbouwwaarde van een monument. Door deze wijzigingen is de eigen bijdrage van de meeste eigenaren omhoog gegaan ten opzichte van de oorspronkelijke regeling uit 2006.
Daarnaast wil de Rijksdienst graag weten welke overwegingen een rol spelen bij de beslissing om subsidie aan te vragen.

Eigenaren ontvangen eind februari per brief een uitnodiging voor het onderzoek. De enquête bestaat uit een korte, digitale vragenlijst. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten.

Heeft u in de periode 2006-2014 instandhoudingssubsidie aangevraagd? Wilt u deelnemen aan het onderzoek, maar heeft u begin maart nog geen uitnodiging ontvangen? Neem dan contact op met de InfoDesk, 033-42 17 456 of info@cultureelerfgoed.nl.

Deelname aan het onderzoek is mogelijk tot en met 22 maart 2015.