Eindverslag Jaar van de Historische Buitenplaats 2012

Het eindverslag van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012 is gepresenteerd op de afsluitende bijeenkomst van de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen op 19 september 2013 op kasteel Groeneveld.

Tussen de opening van het Jaar van de Historische Buitenplaats 2012 op Kasteel Amerongen in maart 2012 en het slot op Kasteel Geldrop in november 2012 is er landelijk veel gebeurd en is er veel en uiteenlopende aandacht geweest voor de historische buitenplaatsen. Voor de stichting begonnen de werkzaamheden voor het themajaar veel eerder en zijn de effecten van het themajaar nog steeds merkbaar. Uit een enquête onder circa 3700 personen die bij cultureel erfgoed en buitenplaatsen betrokken zijn of hun interesse hebben getoond, komt duidelijk naar voren dat men hoopt en verwacht dat de door het themajaar geïnitieerde activiteiten en publieke belangstelling zich voortzet en leidt tot een blijvende communicatieve aandacht voor dit erfgoed.

De doelstellingen van de stichting, meer bekendheid genereren over het onbekende fenomeen historische buitenplaatsen en het belang benadrukken van het behoud van di tuniek cultuurhistorisch erfgoed, zijn volledig waargemaakt. Velen hebben dit themajaar mogelijk gemaakt. De organisatie bestond geheel uit vrijwilligers. Het themajaar is vrijwel zonder steun van de rijksoverheid gerealiseerd. Financieel werd het themajaar mogelijk gemaakt door bijdragen en subsidies van vele organisaties, bedrijven en stichtingen die het cultureel erfgoed een warm hard toedragen. Daarnaast is er veel ondersteuning in natura ontvangen. De kosten van de projecten van de stichting, conferenties en symposia en publicitaire uitgaven van de stichting zijn volledig binnen het beschikbare budget gebleven. Er resteert een bescheiden batig saldo dat zal worden aangewend voor een project in overeenstemming met de statuten.

Het eindverslag in PDF formaat kun u hier inzien.

Laat een reactie achter

Scroll naar boven