Een hof tot ons gerief. De geschiedenis van zeven buitenplaatsen en hun bewoners

Aan deze titel had kunnen worden toegevoegd ‘die als bezit aan de zorg van mijn familie waren toevertrouwd’. De in Frankrijk wonende auteur schreef dit interessante boek over bestaande en verdwenen buitenplaatsen en lardeert talrijke familie-anekdotes aan deze huizen. De buitenplaatsen zijn Bellevue, Schoonenburg, Vreugd en Rust, het Slot van Rossum, Vredelust, De Eversberg en De Duno. Enkel het Slot te Rossum en het in Voorburg gelegen Vreugd en Rust zijn bewaard gebleven. Overigens bereidt men in Voorburg een expositie met publicatie voor over die bijzondere buitenplaats waar Groen van Printerer het levenslicht zag. Visser ’t Hooft deelt per buitenplaats wetenswaardigheden en omstandigheden met zijn lezer, daarbij geholpen door een omvangrijk familiearchief maar ook door het goede geheugen en de vele verhalen van zijn moeder. De verhalen komen doorgaans uit de 19de en 20ste eeuw. Onder de vele bewoners bevinden zich adellijke en patricische families zoals de familie Van Randwijck, Van den Brandeler, De Jonge, Groen van Prinsterer en Heerdt van Eversberg.

Beschouwend en reconstruerend verhaalt Visser ‘t Hooft wat in de diverse huizen is voorgevallen en plaatst deze tegen de achtergrond van alle deze heerlijke buitens. Soms roepen zijn verhalen bij mij de sfeer en zeggingskracht op waarin de in 1972 overleden schrijfster Clare Lennart haar verhalen schreef. Deze nu goeddeels vergeten schrijfster bezat een groot talent om de natuur en atmosferische omstandigheden in woorden te vangen. Haar schrijfwijze was zeer beeldend en de wijze zoals zij lommerrijke dorpjes langs de rivier beschreef, maakte indruk op mij.  Visser ‘t Hooft is zelf niet helemaal vrij van het verlangend naar de tijd waarin het leven van zijn voorgeslacht overzichtelijk en zorgeloos was, want doorgaans vermogend. Er is personeel, er zijn lange zomers, de kinderen spelen onbekommerd buiten en het leven op de buitenplaatsen is vaak geordend, geregeld en verloopt in harmonie en in het ritme van het jaar. Overigens vonden er zeker drama’s plaats getuige de nare familieverhalen op De Eversberg. Al beschrijven zijn verhalen het ‘petite aujourd’hui en is het grote wereldgebeuren ver weg, toch bleef ik lezen in dit heldere, literair aantrekkelijke en onderhoudende boek. Het zou leuk zijn als Visser ’t Hooft in zijn volgende boek een familie en hun buitenplaats uitputtend onderhanden neemt. Daar zie ik naar uit. Dit boek dingt mee naar de Ithakaprijs 2019. RD

Een hof tot ons gerief. De geschiedenis van zeven buitenplaatsen en hun bewoners is een gebonden uitgave van Uitgeverij IJzer. Het boek telt 256 pagina’s en bevat enige afbeeldingen.

Caspar Visser ‘t Hooft, Een hof tot ons gerief. De geschiedenis van zeven buitenplaatsen en hun bewoners, Utrecht 2019.
ISBN 9789086841813                                    
Prijs: € 29,50

Scroll naar boven