Over duurzaam vrijwilligersbeleid

Op maandag 29 juni 2015 vond op Twickel de eerste van drie bijeenkomsten plaats met als thema: Duurzaam vrijwilligersbeleid. sKBL is, samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds, organisator van deze drie middagen.

Oranjerie Twickel
Oranjerie Twickel

Veel KBL zijn bij de instandhouding en exploitatie van hun huis- en park afhankelijk van vrijwilligers. Hierin is een aantal categorieën te herkennen:
• Groen erfgoed (tuin, park en bos)
• Interieur
• Gebouwd erfgoed
• Bedrijfsondersteunend
• Gastheren- en vrouwen / gidsen
• Educatie
• Culturele evenementen

Op 29 juni 2015 verleende kasteel Twickel een gastvrije ontvangst aan ca. 40 gasten met uiteenlopende achtergronden: bestuursleden, rentmeesters, conservatoren, museumdirecteuren, projectleiders, coördinatoren, eigenaren, aandeelhouders, beheerders, voorzitters, afdelingshoofden, onderzoekers, een ambtelijk secretaris en kandidaat-notarissen. De meeste deelnemers werken met vrijwilligers, zijn er blij mee en hebben er soms zorgen over. De inleiding en presentaties maakten veel los. De gedeelde ervaringen, tips en trucs bieden mogelijkheden tot verdere ontwikkeling.

Het welkomstwoord van gastheer Roderik graaf zu Castell-Rüdenhausen (bewoner van het kasteel Twickel) stelde onder andere dat de Duitse benaming, ehrenamtliche Helfer een passender en eervoller titel is dan vrijwilliger.

Twickel
Twickel

De vier sprekers van de middag waren
• Liesbeth Tonckens, adviseur erfgoed en vrijwilligers bij Gelders Erfgoed
• Kees Jan Meijer, rentmeester landgoed Singraven
• Marjon Edzes, directeur Fraeylemaborg
• Rob Bloemendal, beheerder buitenplaats Twickel
• Kees Beelaerts van Blokland hield een pleidooi voor goede opleiding voor vrijwilligers in groen erfgoed om de kwaliteit te behouden en verhogen.

Een paar  belangrijke tips van deze middag:

• Weet waarvoor vrijwilligers belangrijk zijn voor uw organisatie.
• Bereidt u goed voor, bijvoorbeeld met de gratis te downloaden handboeken.
• Stem de wederzijdse verwachtingen goed af.
• Maak duidelijke afspraken en leg die vast.
• De mogelijkheden die vrijwilligers bieden voor een harmonicaorganisatie.
• Vrijwilligers dragen in hoge mate bij aan maatschappelijk draagvlak.
• Weet waar behoefte aan heeft en wees kritisch bij de werving.
• Communiceer helder over taken en verantwoordelijkheden.
• Maak vrijwilligers (zichtbaar) onderdeel van de organisatie.
• Biedt ruimt voor initiatieven, maar behoudt de leiding.
• Durf te veranderen en durf de weerstand het hoofd te bieden.
• Zachte heelmeesters…
• Investeer in de verbinding met de omgeving.
• Geef vooral veel aandacht aan uw vrijwilligers.

Liesbeth Tonckens
Liesbeth Tonckens

 

We kijken terug op een vruchtbare en leerzame middag die vervolg verdient. Later dit jaar volgen nog twee bijeenkomsten; een voor het midden van het land en een voor de zuidelijke provincies.

Lees hier het volledige verslag.