Dreigende overlast voor Landgoed Zuylestein

Landgoed Zuylestein te Leersum

sKBL-Vriend Landgoed Zuylestein maakt zich ernstig zorgen over de aangekondigde komst van een stal met 1000 geiten bij de buren. De zorgen betreffen de gevaren voor de volksgezondheid en de negatieve gevolgen voor de exploitatie van het landgoed. Zuylestein is voor velen een geliefd landgoed om te wandelen en te recreëren. De stank- en geluidsoverlast zullen recreanten afschrikken en de natuur zal ernstig te lijden hebben van de schadelijke uitstoot. Zuylestein roept iedereen op het bezwaar te ondersteunen tegen de komst van deze geitenstal en daarmee bij te dragen aan het het behoud van de kwaliteit van dit bijzondere groene erfgoed. Voor het tekenen van een petitie: klik hier of neem contact op met Landgoed Zuylestein