Dit gebeurt binnen sKBL

September 2017

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Binnen onze stichting is tijdens de afgelopen zomer hard gewerkt. Dankzij een schenking zijn nu ook Jennemie Stoelhorst en Saskia Ouwehand werkzaam voor sKBL. Saskia verrichtte eerder als vrijwilligster al veel werk voor de stichting. Zij maakt onder andere onze prachtige nieuwsbrieven. Jennemie Stoelhorst is onlangs als projectleider aangesteld. Zij draagt in het team de verantwoordelijkheid voor de organisatie van studiedagen en bijeenkomsten, ontwikkelt nieuwe activiteiten en projecten en vertegenwoordigt onze stichting op externe samenkomsten. Dit neemt overigens niet weg dat sKBL behoefte blijft houden aan enige betrokken nieuwe vrijwilligers. Elders in deze nieuwsbrief leest u welke vrijwillige functionarissen wij nog zoeken.

Op donderdag 7 september 2017 vonden twee bijeenkomsten plaats die in het teken van de Nederlandse buitenplaatsen stonden. In Groningen sloot Yme Kuiper na vijf jaar zijn bijzonder hoogleraarschap historische buitenplaatsen & landgoederen af met een symposium. Tijdens deze dag gaf hij ook zijn afscheidscollege, onder de titel: De Hofstede ‘tot vermaeck en voordeel aengeleyt’. Beelden van de Nederlandse buitenplaats vanaf de 17de eeuw. Deze leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen is er dankzij gelden van Stichting Van der Wyck-de Kempenaer. Gedurende zijn hoogleraarschap onderhield sKBL een zowel vruchtbare als plezierige band met Yme Kuiper, die als jurylid van de Ithakaprijs en als adviseur bij de sKBL Summerschool bij onze stichting betrokken blijft. Wij wensen zijn opvolgster Hanneke Ronnes succes toe en zien er naar uit om ook met haar in de komende vijf jaar een goede samenwerking op te bouwen.

Kasteel de Haar, Haarzuilens

Op diezelfde dag ging op Kasteel de Haar een pers- en marketingcampagne van start die het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) in Duitsland en België uitvoert. Dit betreft een samenwerking van dertig Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea, de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Overijssel, regionale bureaus voor toerisme, erfgoedinstellingen en sKBL. Die middag spraken Mariëtte Pennarts-Pouw (gedeputeerde Cultuur provincie Utrecht), Jos Vranken (directeur NBTC) en ondergetekende. Allen benadrukten het belang van samenwerking, de wens om de bekendheid van dit monumentale erfgoed ook in het buitenland te vergroten en dat toeristische activiteiten kunnen bijdragen aan hun bestaansrecht. Indien onze kastelen en historische buitenplaatsen door meer mensen worden bezocht is dat van belang voor hun voortbestaan. Wel is het goed dat wij buitenlandse bezoekers een juist verhaal vertellen en hen geen onterechte zaken voorspiegelen. Wat ik hierover betoogde leest u hier.

In het kader van deze lancering bracht eerder een eerste groep journalisten uit Vlaanderen en Duitsland al een bezoek aan ons land. Zij vertegenwoordigden kranten uit Keulen en Aken, de Frankfürter Algemeiner en bloggers zoals de succesvolle Nach Holland reisen und auswandern. Dit in stijgende verbazing rondreizende gezelschap bezocht Duivenvoorde, De Haar, Rosendael en Twickel en maakte over de Vecht een boottocht met een zomerse maaltijd.

Oud-Poelgeest, Oegstgeest

Persoonlijk zie ik in deze NBTC-activiteiten een waardevolle vrucht van het Nationale Themajaar Historische Buitenplaats 2012. Toen werd keer op keer bepleit om onze kastelen en historische buitenplaatsen meer onder de aandacht van het buitenlandse publiek te brengen. In dit kader is het dan ook zinvol u te kunnen melden dat mijn boeken over de Amsterdamse, Haagse en Leidse buitenplaatsen zullen worden samengevoegd en naar het Duits worden vertaald. Als eerste boek over dit onderwerp in de Duitse taal zal het in 2018 verschijnen bij de Duitse Monumentenuitgeverij Schnell & Steiner. Dit najaar verschijnt bij Kantoor Verschoor Boekmakers een herdruk van mijn in 2015 gepubliceerde maar inmiddels uitverkochte boek De Amsterdamse buitenplaatsen: een vergeten stadsgeschiedenis.

Het is plezierig u te kunnen melden dat sinds het verschijnen van de vorige nieuwsbrief weer zeven nieuwe Vrienden aan de lijst van donateurs zijn toegevoegd. De groep van ruim 175 donateurs maken met elkaar ons werk mogelijk. In de afgelopen tijd sloten de historische buitenplaatsen Landfort te Megchelen, Park Rusthoff (gemeente Teylingen), Kasteel Wijchen en Reuversweerd te Brummen zich aan. Wijchen is het 40ste kasteelmuseum dat zich in ons netwerk aansloot. Voorts hebben het dit jaar jubilerende Witte Rentmeesters en Makelaarskantoor (Hoog-Keppel) en Issabella-Interiors uit Bilthoven zich als Vriend aangemeld.

Landgoed Twickel, Ambt-Delden

Succesvol was de studiedag die wij met de Nederlandse Tuinenstichting (NTs) organiseerden. Beline Geertsema (NTs) en Jennemie Stoelhorst (sKBL) ontvingen de ruim 90 deelnemers op het immer gastvrije Twickel. De deelnemers beluisterden voordrachten van zeven sprekers over het thema rentmeesterschap. Een verslag van deze dag leest u hier. Na de lunch was er gelegenheid de (moes-)tuin van Twickel te bekijken. Dit najaar organiseert sKBL een informele donateursbijeenkomst op de gerenoveerde historische buitenplaats Vijversburg te Tietstjerk. en biedt sKBL een studiedag aan met als titel kastelen en buitenplaatsen: wat valt er te beleven? Deze bijeenkomst organiseren wij samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. In 2018 zal een eerste studiedag gehouden worden met de vraag welke situaties er ontstaan als historische buitenplaatsen worden benut als kantoor, klooster, horecafaciliteit of zorginstelling.

Heeft u een vraag, wilt u een Nederlandse KBL een voorwerp aanbieden of wilt u onze culturele ANBI stichting sKBL een schenking doen (waardoor u ons werk mede mogelijk maakt), meldt het ons. We staan u graag te woord.

Ik wens u veel plezier toe met deze gevulde nieuwsbrief.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL rdessing@skbl.nl
06 22 801 668