Dit gebeurt binnen sKBL

September 2016

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

De relatief rustige zomer is door mij vooral benut om mijn boek over de Haagse en Leidse buitenplaatsen af te ronden. Ik vertel u er verderop in dit bericht graag wat meer over. Verder is veel tijd gestoken in de organisatie van een bijeenkomst van directeuren/eigenaren van horecagedreven KBL die op 12 september 2016 op Duin & Kruidberg te Santpoort-Noord zal plaatsvinden. In een volgende nieuwsbrief zult u van die bijeenkomst een verslag kunnen lezen. Ook is de jury van de Ithakaprijs en –stipendium bijeen geweest en kregen wij een goed bericht van het Mondriaanfonds.

Singraven

Studiedag Singraven
In samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseerde sKBL een geslaagde studiedag op 15 juni 2016 op landgoed Singraven te Denekamp. Thema was de instandhouding van historische interieurs en groen op KBL en werd georganiseerd in het kader van een jaarlijkse toekenning aan dit soort doelen door het Cultuurfonds. Er waren zes sprekers die ieder vanuit hun eigen betrokkenheid een bijdrage leverde aan het thema. Aan deze studiedag werd door negentig experts, eigenaren en andere professionele betrokkenen deelgenomen. Ook voor 2017 staat de organisatie van studiedagen, cursussen en symposia op onze agenda. Wij zullen u hierover tijdig informeren.

Mondriaanfonds
Zeer recent ontving sKBL het goede bericht dat het Mondriaanfonds ons financieel ondersteunt bij de uitvoering van een landelijke online onderzoek naar de beleving bij het grote publiek van kasteelmusea. Dit onderzoek verricht sKBL in samenwerking met Bureau Effectmeting. Het fonds motiveerde deze ondersteuning als volgt:

De commissie steunt de ambitie van sKBL een landelijk online onderzoek te starten naar de beleving bij het grote publiek van kasteelmusea. Behalve dat de uitkomsten relevant zijn, kan het onderzoek de onderlinge kennisdeling en samenwerking stimuleren. De commissie signaleert dat voor dit onderzoek brede steun is bij een groot aantal kasteelmusea maar ook bij het NBTC dat de verkregen kennis wil inzetten bij een internationale promotiecampagne voor de Nederlandse KBL. Omdat het onderzoek een goede opzet, een breed draagvlak en een landelijke dekking heeft, en wordt uitgevoerd door een professioneel onderzoeksbureau, adviseert de commissie de aanvraag te honoreren.

Muiderslot
Muiderslot

Deze aanvraag, die door meerdere aanbevelingsbrieven van kasteelmusea werd gedragen, is voortgekomen uit de eerder dit jaar gehouden bijeenkomst op het Muiderslot waaraan ruim 70% van de Nederlandse kasteelmusea deelnam. Het onderzoek zal meehelpen om een verbindende samenwerking te bewerkstellingen tussen de 55 Nederlandse kasteelmusea. Ditzelfde doel wordt ook op Duin & Kruidberg nagestreefd tijdens de komende bijeenkomst van directeuren/eigenaren van horecagedreven KBL. Net als voor de kasteelmusea is onder deze groep KBL een enquête gehouden waarvan de uitslag binnenkort beschikbaar is.

Ithakaprijs en –stipendium
Recentelijk is de jury van de Ithakaprijs en -stipendium (beide € 5.000,-) bijeengekomen om de winnaars voor dit jaar vast te stellen. In de jury hebben zitting Paul Schnabel (voorzitter), René Dessing (secretaris), Madeleine Maaskant, Yme Kuiper, Luydert Smit en Hans Marijnissen (leden). De feestelijke uitreiking vindt plaats op 12 oktober 2016 op buitenplaats De Vanenburg te Putten. Hier vindt u de auteursnamen en titels die zich voor deze prijs hebben aangemeld. Indien u de uitreiking wilt bijwonen, kunt u dit kenbaar maken door een mail te zenden aan info@skbl.nl

Haagse en Leidse buitenplaatsen: over landelijke genoegens van adel en burgerij

De Paauw, Wassenaar
De Paauw, Wassenaar

Dit is de titel van mijn volgende boek dat op 7 november 2016 in De Paauw te Wassenaar zal worden aangeboden aan de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, de heer Jaap Smit. Rond Den Haag en Leiden liggen talrijke buitenplaatsen, die tussen de 17de en 20ste eeuw zijn gesticht door vooral Haagse adel, kooplieden, ambtenaren en wetenschappers om er in de zomer te genieten van het buitenleven. In dit boek zet ik deze rijke lustoorden op een uitnodigende manier in het voetlicht en nodig ik de lezer uit ze vooral te gaan bekijken. Het boek bevat een overzicht van veertig buitenplaatsen in Zuid-Holland, meestal in de wijde omgeving van Den Haag en Leiden, maar ook in bijvoorbeeld de Bollenstreek en bij Dordrecht. Daarnaast bevat dit boek informatie over wat je op de buitenplaatsen kunt zien en doen. Sommige zijn als museum toegankelijk, bij andere kun je wandelen en weer andere organiseren activiteiten, van natuur- en tuinexcursies tot concerten en cursussen voor kinderen. Deze uitgave is mogelijk dankzij de steun van provincie Zuid-Holland en het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland.

De inhoud en vorm komen overeen met mijn in 2015 verschenen boek over de Amsterdamse buitenplaatsen. Het boek Haagse en Leidse Buitenplaatsen: over landelijke genoegens van adel en burgerij, verschijnt bij Kantoor Verschoor Boekmakers (www.kantoorverschoor.nl) en kost € 19,95.

Heeft u een vraag, wilt u een Nederlandse KBL een voorwerp aanbieden of wilt u onze culturele ANBI stichting sKBL een schenking doen (waardoor u ons werk mede mogelijk maakt), meldt het ons. We staan u graag te woord.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl
06 22 801 668