Dit gebeurt binnen sKBL

1 september 2015

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Nu de zomervakantie voorbij is, begint men zich op veel KBL op het naderend najaar en winter voor te bereiden. In de komende weken zullen parken en tuinen winterklaar worden gemaakt, zullen oranjerieplanten weer naar binnen worden gebracht, zal er worden geoogst en worden er overal jam, honing en andere moestuin producten (in)gemaakt. Bij sKBL heeft men in de afgelopen zomer niet stil gezeten. Er zijn nieuwe vrienden gemaakt zoals de buitenplaats De Witte Brug te Twello, de kasteelruïne Slot Schaesberg te Landgraaf en Hotel-Landgoed Groot Warnsborn te Arnhem. Als bevriende organisatie heeft Smartmobiletours zich aangesloten. Van betekenis is dat zowel Staatsbosbeheer als Natuurmonumenten zich als donateur van sKBL hebben aangemeld. Door hun toetreden komt onze doelstelling meer binnen bereik om een netwerk te vormen van alle bij de instandhouding van KBL betrokken partijen. Het streven van sKBL is er immers op gericht om de uiteenlopende partijen rond het beheer en behoud van kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen in één initiatief te verbinden en met elkaar op zoek te gaan naar hetgeen deze partijen bindt. De hieruit voortvloeiende wisselwerking kan niet anders dan vruchten afwerpen voor alle betrokkenen.

Slot Schaesberg, Landgraaf
Slot Schaesberg, Landgraaf

In de komende weken organiseert sKBL meerdere bijeenkomsten. Op donderdagmiddag 24 september 2015 vanaf 13.00 uur organiseert de stichting samen met het Pr. Bernhard Cultuurfonds een kennisbijeenkomst over de inzet van vrijwilligers op KBL. Ervaringsdeskundigen Else de Boer (Paleis het Loo), John Smit (Staatsbosbeheer/part. rentmeester) en Mirco Cuppens (exploiterend eigenaar van de buitenplaatsen De Hoge Vuursche en Te Werve) verlenen hun medewerking. Liesbeth Tonckens (specialist inzet vrijwilligers bij Gelders Erfgoed) is moderator terwijl Kees Beelaerts van Blokland (op persoonlijke titel) en Hein Pasman (Landschap Erfgoed Utrecht) kort vertellen over enige relevante projecten die zij initiëren. De middag is toegankelijk voor KBL-eigenaren, medewerkers/coördinatoren van vrijwillige inzet uit de provincies Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. De derde en laatste bijeenkomst in deze samenwerking zal plaatsvinden op Kasteel Geldrop op donderdagmiddag 19 november 2015, voor de zuidelijke provincies. Dat programma met sprekers zal in september beschikbaar komen.

Kasteel Groeneveld
Kasteel Groeneveld

Voorts organiseert sKBL op woensdag 7 oktober 2015 de feestelijke uitreiking van de Ithakaprijs en het Ithakastipendium. Uit de circa vijftien inzendingen zullen de twee winnaars worden bekend gemaakt door juryvoorzitter Paul Schnabel. De prijs is mogelijk gemaakt door de genereuze particuliere gift van mevrouw Els Veder-Smit. De middag vindt plaats op Kasteel Groeneveld en vangt om 15.30 uur aan. Indien u deze bijeenkomst wilt bijwonen, kunt u zich via info@skbl.nl opgeven. Gezien de grote belangstelling voor deze middag is aanmelding verplicht.
Later dit jaar organiseert sKBL op het Muiderslot een bijeenkomst waar alle Nederlandse kasteelmusea zullen worden uitgenodigd voor een eerste overleg rond nationale samenwerking en verbindende initiatieven. In een volgende sKBL nieuwsbrief volgt hierover meer informatie.

Tot slot meld ik u nog dat sKBL gebruik zal maken van de door minister Blok ingestelde mogelijkheid ideeën in te dienen voor het toekomstig hergebruik van Paleis Soestdijk. Daartoe spreekt sKBL ook met de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS), die betrokken is bij ons streven om van Soestdijk onder andere een nationaal centrum voor kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen te maken.

Met dit voor paleis en tuin ‘natuurlijke’ doel kan het unieke verhaal van de Nederlandse (cultuur)landschappelijke ontwikkeling worden verteld. Daar zouden bezoekers uitleg kunnen krijgen over het ontstaan van onze unieke 17de- en 18de-eeuwse unieke buitenplaatsencultuur en wat dit voor ons land heeft betekend. Ook ontbeert het ons land aan een nationaal centrum voor het cultuurgroene erfgoed waartoe ruim 800 objecten worden gerekend.

Soestdijk
Soestdijk

Het geheel zal een museaal bedrijf of een bedrijfsmatig museum moeten worden dat drijft op expertise van aangesloten organisaties, vrijwilligers en passende commerciële activiteiten. In een volgende nieuwsbrief leest u hier meer over.

Ook tijdens het komende najaar organiseren talrijke Nederlandse KBL activiteiten. Op de site www.skbl.nl wordt dit door onze vrijwilligers dagelijks bijgehouden en met nieuwe informatie aangevuld. Wij nodigen u van harte uit om een of meerdere KBL in ons land te gaan bezoeken. Er valt op dit eeuwenoude cultuurgroene erfgoed altijd veel te beleven en het is verrassend te weten op hoeveel KBL u welkom bent.

Heeft u een vraag, wilt u vrijwilliger worden van sKBL of van een KBL meld het ons.

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl