Dit gebeurt binnen sKBL

13 oktober 2015

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Erfgoedfair Mattemburgh

In de afgelopen tijd is er bepaald niet stil gezeten binnen sKBL. De Ithakaprijs en -stipendium zijn uitgereikt, de werkgroep verdienmogelijkheden op KBL is van start gegaan, is er deelgenomen aan de succesvolle Erfgoedfair op de Mattemburgh te Woensdrecht, trad sKBL toe tot de Federatie Instandhouding Monumenten (FIM), werden veel lezingen gegeven over de opkomst van de buitenplaatscultuur in ons land en zijn er, samen met het Pr. Bernhard Cultuurfonds, twee goedbezochte studiebijeenkomsten georganiseerd op Twickel en Eyckenstein over de inzet van vrijwilligers op KBL. Aan deze bijeenkomsten namen telkens ca. 70 personen deel.

De derde (laatste) bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 19 november 2015 op Kasteel Geldrop en is bedoeld voor eigenaren en andere direct betrokkenen rond KBL in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Tijdens die middag vertelt Aryan Klein, directeur Landgoed Slot Schaesberg te Landgraaf, hoe hij vrijwilligers inzet bij de ambachtelijke herbouw en restauratie van deze nu ruïneuze 17e-eeuwse waterburcht en de herontwikkeling van het omliggende landgoed. Dan spreekt Jos Koopmans. Hij is als rentmeester werkzaam op de buitenplaats Geerestein en Landgoed Schijf te Rucphen. Hij vertelt over de wijze waarop hij als rentmeester vrijwilligers inzet en gaat in op hun (financiële) betekenis voor KBL. Ook neemt Else de Boer (hoofd vrijwilligers Paleis het Loo) het woord. Zij gaat in op het vrijwilligersbeleid op Het Loo waar nu 200 vrijwilligers werken en waar bovendien een wachtlijst voor vrijwilligers bestaat. Tot slot zal Kees Beelaerts van Blokland een oproep doen om te komen tot meer samenwerking rond de inzet en opleiding van vrijwilligers in het onderhoud van historisch groen. Liesbeth Tonckens, (adviseur Erfgoed en Vrijwilligers bij Gelders Erfgoed) treedt als moderator op. U kunt zich aanmelden via info@skbl.nl. Praktische informatie, programma en aanmeldingsformulier vindt u hier.

Jury en winnaars en EVS

Architectuurhistoricus Mascha van Damme heeft de Ithakaprijs 2015 gewonnen voor haar boek Heren op het Land. Buitenplaatsen van Twentse textielfabrikanten, Zwolle (Waanders) 2013. De prijs, ingesteld door de stichting Kastelen Buitenplaatsen Landgoederen (sKBL) en mogelijk gemaakt door een particuliere gift, is haar op 7 oktober 2015 door juryvoorzitter Paul Schnabel overhandigd tijdens een feestelijke bijeenkomst op Kasteel Groeneveld te Baarn. Tevens kende ik als jurysecretaris een stipendium toe aan Els van der Laan, Willemieke Ottens en Jelmer Bokma (Bureau No.ordpeil) voor het onderzoeksproject: Noordelijke Lustwarande.19de-eeuwse landschapsparken als verbindende groene erfgoedstructuur tussen de staten en stinzen van Friesland, de Groninger borgen en de havezaten van Drenthe. Aan de Ithakaprijs en -stipendium is telkens een geldbedrag van € 5.000 verbonden.

Vanaf 1 november 2015 kunnen auteurs, cineasten, journalisten en onderzoekers hun publicatie of aanvraag indienen voor de Ithakaprijs en het -stipendium 2016.

Voorts meld ik u (met genoegen) dat sKBL deze week een visiedocument heeft ingediend voor de toekomst van Paleis Soestdijk. Wij stellen voor om Soestdijk in te richten als

– publiektoegankelijke Nationale Buitenplaats
– Nationaal Centrum voor het Cultuurgroene Erfgoed in Nederland
– locatie voor passende evenementen en exposities

U kunt via deze link, ons voorstel lezen, dat wordt gesteund door de Nederlandse Kastelen Stichting en Erfgoed Vereniging Heemschut.

Soestdijk
Paleis Soestdijk

Eigenaren en andere direct betrokkenen rond de instandhouding van KBL zijn van harte uitgenodigd om een middag mee te maken van het Platform Kastelen en Buitenplaatsen dat op 20 november 2015 bij de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) te Amersfoort plaatsvindt. Dit platform is een samenwerking tussen de RCE, de Vakgroep Kastelen en buitenplaatsen van de Universiteit Groningen, de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) en sKBL. De komende bijeenkomst staat in het teken van de provincies en KBL. Door de decentraliserende landelijke overheid ontwikkelt iedere provincie eigen beleid ten aanzien van KBL. Dit onderwerp staat deze middag centraal. Sprekers zijn: Chris Kalden (voorzitter van de NKS en sKBL), oud-hoogleraar Meindert Feddema (politicoloog), Hank Bartelink (directeur van de koepel van de Twaalf Landschappen) en Albert Schimmelpenninck (rentmeester Twickel dat in meerdere provincies bezittingen heeft). Rob Berends (historicus en vrijwillig actief binnen sKBL) leidt de middag in met een beschouwing over hetgeen er in de verschillende provincies aan beleid t.a.v. KBL is ontwikkeld. U kunt op de site van sKBL onder de kop provincies meer hierover lezen. Wilt u de middag bijwonen, mailt u dit aan info@skbl.nl.

Tot slot meld ik u met genoegen dat dat de landgoederen Ter Wupping en Tenaxx te Wedde Vriend van sKBL zijn geworden. Ik raad u een bezoek aan de website van Tenaxx aan. Dit is een bijzonder project rond treurbomen en kent in de wereld geen gelijke. Goed nieuws is ook dat Landschap Erfgoed Utrecht tot onze Vriendengroep is gaan behoren. Hopelijk realiseert sKBL voor het einde van 2015 haar eerste 100 Vrienden.

Ook tijdens de komende winter organiseren talrijke Nederlandse KBL activiteiten. Op de site www.skbl.nl wordt dit door onze vrijwilligers dagelijks bijgehouden en met nieuwe informatie aangevuld. Wij nodigen u van harte uit om een of meerdere KBL in ons land te gaan bezoeken. Er valt op dit eeuwenoude cultuurgroene erfgoed veel te beleven en het is verrassend te weten op hoeveel KBL u welkom bent.

Heeft u een vraag, wilt u vrijwilliger worden van sKBL of van een KBL?  Meld het ons.

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl