Dit gebeurt binnen sKBL

28 november 2018

Terug uit Rusland

Kort geleden nam ik voor sKBL deel aan het 7th International Cultural Forum in St. Petersburg. Elders in deze nieuwsbrief vindt u een artikel hierover en over de studiereis, die sKBL voor Russische particuliere KBL-eigenaren organiseerde langs Nederlandse KBL. Die reis bracht ons nuttige informatie over hoe zij onze KBL en daarmee samenhangend monumentenbeleid zien.

Nadat ik in St. Petersburg op een besloten sessie met enige machtshebbers mijn inbreng had gegeven en later een plenaire bijeenkomst over Russische KBL bijwoonde, telde ik onze zegeningen. Wat bleek, in Rusland moet de overheid zelfs nog een begin maken met het privatiseren van de vele, na 1917 geconfisqueerde buitenverblijven van het Russische establishment. De staat benut ze nu nog vaak als bejaardenhuis, gemeentehuis of ziekenhuis terwijl bovendien een groot deel is verwaarloosd of zelfs tot ruïne is vervallen, al weet ook daar, net als bij ons, niemand precieze aantallen. Overigens krijgt het begrip monumentenzorg er een andere invulling dan hier, getuige de slechte staat waarin belangrijke monumenten verkeren. In mijn gesprekken met particuliere eigenaren, kwamen ook andere problemen naar voren. Zo telt de Russische stichting van particuliere eigenaren nu 50 leden en dus een dito aantal opgeknapte buitens. Echter, overal is de infrastructuur zo slecht dat de objecten nauwelijks tot niet te bereiken zijn. Ook is de bevolking in de buurt van een hersteld paleis, vaak onbekend met het fenomeen van particulieren die voor een monument zorgen of is er zelfs vijandigheid. Toch was dit forum heel zinvol omdat de Russische overheid begint in te zien wat de waarde van hersteld erfgoed (waaronder KBL) is.

Aan de besloten ontbijtsessie nam ook Olga Golodets deel. Zij is minister van toerisme en vicepresident van de Russische Federatie. Na mijn bijdrage gaf ik haar de Nationale Gids Historische Buitenplaatsen cadeau. Bij haar vertrek en nadat zij had ingestemd met maatregelen om Russische KBL te gaan helpen, hief zij mijn geschenkje omhoog met de opmerking dat Rusland en haar bezoekers behoefte hebben aan precies zo’n boek.

Over toerisme gesproken.

Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) hield onlangs in Zutphen haar jaarvergadering. Daar werd gezegd dat toerisme in ons land 82 miljard euro aan bestedingen creëert en dat 761.000 mensen er direct of indirect hun boterham mee verdienen. Men verwacht zelfs dat dit tot 2030 nog zal toenemen. Maar omdat hier en daar situaties de spuigaten uitlopen, zet het NBTC in op het begrip bestemmingsmanagement. Hiervoor dienen betere toeristische keuzemogelijkheden te worden gecreëerd en moet de wijze waarop ons land zich als bestemming profileert te worden herijkt. Om dit doel te bereiken zijn enige strategische pijlers geformuleerd zoals het streven om tot een betere verdeling tussen lusten en lasten te komen, een verspreidingsbeleid van bezoekers, betere doelgroepenformuleringen en een integrale (duurzame) aanpak van reis- en toegangsmogelijkheden.

In dit streven liggen voor KBL die hiervoor open staan, ontegenzeggelijk grote uitdagingen. Ook zij kunnen nadenken over hoe zij zich als bestemming willen profileren en als zij toegankelijk zijn voor wie, in welke talen en hoe! Door de juiste doelgroepen te formuleren en daarop consequent je gastvrijheid af te stemmen, trek je vanzelf de mensen die je graag wil ontvangen. Als men inziet dat er uiteenlopende bezoekersprofielen zijn, dan draagt dat bij tot het gevoel welkom te zijn. Dit is een spel en sleutel tot succes al dient iedere KBL zich af te vragen tot welke vorm van gastvrijheid en met welk doel men bereid is de poort te openen en als dit niet nodig is, dan blijkt Nederland een plezieriger land dan Rusland.

Nieuwe vrienden

Zo vlak voor het einde van 2018 sloten weer nieuwe partijen zich in ons netwerk aan. Dit zijn Château Marquette te Heemskerk, Landgoed Halsaf te Babberich, Buitenplaats Slangevegt in Breukelen, Bosch en Vaart in Vries en Landgoed Prattenburg in Rhenen. Marquette was eerder al aangesloten maar werd vorig jaar door een nieuwe eigenaar overgenomen. Die besloot de band met sKBL te behouden. Blij ben ik met het toetreden van Halsaf en Slangevegt. Beide huizen worden door een enthousiaste eigenaar respectvol benut voor evenementen en horeca. Elders in deze nieuwsbrief vindt u een interview met deze eigenaar. Over het Drentse Landgoed Bosch en Vaart zult u in 2019 meer lezen want er is een publicatie over dit buiten in voorbereiding.

Studiedagen

Met de bijeenkomst op 22 november 2018 te Haastrecht over beheer, bestuur en overdracht van KBL, sloot onze stichting een succesvol jaar van studiedagen af dat bij elkaar honderden deelnemers trok. Onze eerst volgende studiedag in 2019 heeft als titel De Tuinbaas en de vrijwilliger. Wij organiseren die dag in samenwerking met het Nederlands Gilde van Tuinbazen. Die dag staan wij stil bij de psychologische, sociale en leidinggevende taken die tegenwoordig van iedere tuinbaas die met vrijwilligers werkt, gevraagd wordt. Elders in deze nieuwsbrief leest u er meer over.

Ik wens u een mooie decembermaand toe met een stemmig kerstfeest en op voorhand wens ik u een gezond, natuurrijk, duurzaam en monumentaal 2019 toe.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBLrdessing@skbl.nl
06 22 801 668