Dit gebeurt binnen sKBL

6 juni 2019

Enige weken geleden beluisterde ik oud-senator (D66) Paul Schnabel die voor een gezelschap van particuliere buitenplaats-eigenaren sprak. Zijn voordracht had onder andere betrekking op de soms moeizame relatie tussen eigenaren van buitenplaatsen met politiek en overheid. Hij opende met de constatering dat cultuur en erfgoed door de overheid vaak niet op waarde worden geschat en dat ministeries dit onderwerp al te makkelijk naar elkaar, of naar lagere overheden doorschuiven. Bovendien, zo becijferde hij, beschikt het Ministerie van OCW voor dit jaar over een budget van 4.2 miljard euro. Hiervan gaat slechts 2,5% naar cultuur en erfgoed. Zo blijkt dat de afstand van het Binnenhof naar de buitenplaats in psychologisch en sociaal opzicht groot is. Daarbij komt dat kastelen en historische buitenplaatsen indruk maken en zich onderscheiden. Het zijn geen doorsnee monumenten en ze representeren de tijd waarin een elite ze bewoonden toen maatschappelijke ongelijkheid meer gebruikelijk was. Die geschiedenis wordt in onze tijd niet altijd goed begrepen en politici ervaren dit als ongemakkelijk. Zij houden doorgaans niet van ongelijkheid. Schnabel hield zijn gehoor dan ook voor, het gezichtsbepalende karakter van kastelen en historische buitenplaatsen te blijven benadrukken en ook hun grote cultuurhistorische waarden. Ze zijn een oogstrelend onderdeel van ons landschap en de waardevolle  vertegenwoordigers van een bijzonder verleden. Verder adviseerde hij zijn gehoor om vooral in te zetten op de hoogst mogelijke zelfredzaamheid en onderlinge samenwerking en verbinding te zoeken. Hij besloot zijn verhaal met de opmerking dat ongelijkheid ook het verschil maakt. 

Paviljoen Welgelegen, Haarlem
Provincie Noord-Holland

Start van de sKBL International Summer School

Enige jaren geleden nam ik deel aan drie zomerse studieweken in Engeland.  Die weken werden door de Engelse The Attingham Trust for the study of historic houses and collections georganiseerd. Samen met 55 andere experts en professionals uit de hele wereld, bezocht ik talrijke Engelse kastelen en landhuizen, de een nog mooier dan de ander. De avonden werden intensief benut voor lezingen over uiteenlopende onderwerpen die samenhangen met kastelen en landhuizen. Overal werden wij een warm welkom geheten want veel eigenaren kijken uit naar de komst van Attingham. Telkens waren er levendige gesprekken tussen deelnemers en eigenaren over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook werd om advies gevraagd en contact gelegd. Op grond van die ervaring bedacht ik mij dat een dergelijk initiatief ook voor Nederland zinvol en nuttig kan zijn en is nu een begin gemaakt met een Nederlandse Summer School. Elders in deze nieuwsbrief leest u de aanmeldingsvoorwaarden.   

Ik hoop dat dit initiatief de buitenlandse belangstelling voor Nederlandse KBL aanwakkert en zal voeden. Nederland heeft in Europa een tamelijke unieke ontwikkeling doorgemaakt voor wat betreft het buitenleven, dat zowel door burgers als adel werd vormgegeven. Voor Nederlandse eigenaren is het zinvol om een internationaal expertgezelschap te ontmoeten en tijdens bezoeken van hun kennis en ervaring te kunnen profiteren. Zo kan de sKBL International Summer School met een internationaal netwerk van kenners ook een bijdrage leveren aan de instandhouding van het monumentale erfgoed in Nederland. Mogelijk dat meer mensen in Europa zich gaan realiseren dat ons land (en België) zeer veel te bieden heeft als het om kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen gaat. Overigens is mijn vriendelijke verzoek aan u, als u geschikte kandidaten in het buitenland kent, om hen te attenderen op ons programma. Er is Engelstalige informatie voorhanden. Zodra het programma definitief en vertaald is, zenden wij deze informatie graag naar iedere belangstellende toe. Het programma van 2020 gaat in op de zogenaamde Amsterdamse buitenplaatsen en de relatie stad-land.        

Nieuwe vrienden

Recent sloten vijf donateurs zich in ons netwerk aan. Dit zijn Huis Sevenaer te Zevenaar, Welgelegen te Haarlem, kasteel De Keverberg te Kessel, Het Lankheet te Haaksbergen en stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM). De vier buitenplaatsen representeren de uiteenlopende wijzen waarop KBL nu worden benut. Op Huis Sevenaer richt men zich vooral op natuurbewustzijn, de moestuin en op biologische veeteelt en landbouw. De Keverberg werd tijdens W.O. II grotendeels verwoest maar herrees wonderbaarlijk uit zijn as. Dit kasteel heeft een horecafunctie maar speelt ook een belangrijke rol in het sociale leven van Kessel. Het bijzondere Welgelegen dient als huis van de Provincie Noord-Holland en Het Lankheet wint aan actualiteit en belang door de innovatieve wijze waarop hier op het landgoed de waterhuishouding wordt geregeld én gemonitord. ERM is het platform waar overheden, opdrachtgevers en -nemers samen en praktijkgericht werken aan de beste kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. sKBL heet u van harte welkom in het netwerk.

Dag Saskia. Dank je wel.  

Graag maak ik gebruik om Saskia Ouwehand zeer te bedanken voor haar onvolprezen en gulle inzet voor sKBL. Zij gaat haar bakens enigszins verzetten en daarmee minder beschikbaar zijn voor sKBL. Zij en ik werkten in de afgelopen jaren intensief samen. Voor mij was haar enthousiasme, haar oprechte interesse voor het monumentale erfgoed, inzet en dienstbaarheid waardevol en een grote stimulans en steun. Saskia verzorgde tot nu toe al onze informatieve nieuwsbrieven, verslagen, samenvattingen en berichten in onze sociale media. Zeer veel dank, Saskia! Ik vind het fijn te weten dat je bij sKBL wat betrokken zult blijven. Caroline van Wijhe-de Boer zal de samenstelling van de kwartaal nieuwsbrieven van sKBL van Saskia gaan overnemen. Haar wens ik succes bij de samenstelling van deze nieuwsbrief die breed wordt gelezen en gewaardeerd. Ik zie uit naar onze samenwerking.

Tot slot wijs ik u nog op de mogelijkheid deel te nemen aan twee studiedagen. Op donderdag 13 juni 2019 organiseren wij een dag rond de zin en onzin van vriendenkringen op KBL. Wat hebben huis en vrienden aan elkaar? Wanneer werkt het wel of niet goed? Deze dag vindt plaats op Kasteel Groeneveld te Baarn. Hier treft u het programma en de aanmeldmogelijkheid aan.

Op maandag 26 augustus 2019 organiseren wij samen met de Nederlandse Tuinenstichting een studiedag op Huis Berg te ‘s-Heerenberg over klimaatadaptatie. Dan gaat het programma uitgebreid in op de wijzigingen die ons klimaat ondergaat en de gevolgen daarvan voor tuinen en parken. Als u belangstelling heeft, mailt u ons gerust. Zodra het programma rond is, mailen wij het u toe.   Meer informatie over deze studiedag kunt u hier lezen.  

Ik wens u een mooie zomer op de Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen & landgoederen.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL rdessing@skbl.nl
+31 (0)6 22 801 668