Dit gebeurt binnen sKBL

Megchelen, 10 juni 2021  

Evaluaties

Enige maanden geleden zonden wij u een aantal vragen over wat u van onze nieuwsbrief vindt. Wij waren belangstellend te weten hoe u deze nieuwsbrief leest, wat u er eventueel in mist of welke u suggesties of adviezen u voor ons heeft. Onze enquête leverde tegen de duizend reacties op en dat overtrof mijn verwachtingen. Strelend was ook dat wij van veel respondenten een zeer dikke voldoende kregen voor de inhoud en frequentie van onze digitale nieuwsbrieven. Daarvoor ben ik mede namens allen bij sKBL zeer erkentelijk. Wat minder verrassend was de constatering dat ons lezerspubliek veelal 60 jaar en ouder is. Bij de kritische noten werd soms opgemerkt dat men de lengte van de nieuwsbrief of sommige artikelen soms wat aan de lange kant vindt.

Uiteraard is deze enquête, die door bureau Effectmeting werd uitgevoerd, goed door ons geëvalueerd. Dit gaat ertoe leiden dat wij deze nieuwsbrief vanaf de volgende editie wat anders (strakker) gaan vormgeven. Dan weet u alvast dat dit digitale bulletin het komende najaar een iets ander jasje gaat krijgen. Inhoudelijk gaan wij de hoeveelheid informatie iets scherper in de gaten houden. Ook denken wij na hoe wij de jongere doelgroepen (40-60) (beter) kunnen bereiken. Graag dank ik u, mede namens eindredacteur Lenneke Berkhout, voor alle reacties met veel positieve woorden en de zeer vaak genoteerde wens aan sKBL om vooral door te blijven gaan met ons werk in het belang van de Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Dat gaan we doen.    

Kasteel Arcen (Limburg)

Niet alleen de nieuwsbrief heeft onze aandacht. Ook de wijze waarop sKBL als stichting functioneert, wat haar doelstellingen zijn en hoe zij die denkt te realiseren, krijgt momenteel de volle aandacht van ons bestuur. In de komende zomer gaat het stichtingsbestuur zich beraden op de houdbaarheid van onze missie. In de ruim zeven jaar waarin sKBL bestaat, is veel tot stand gebracht. Begonnen direct na het succesvolle Themajaar voor de historische Buitenplaatsen 2021 richtte sKBL zich aanvankelijk vooral op het digitaal ontsluiten van informatie over KBL. Een half jaar na de oprichting in 2014 ging onze website online. Daarmee kwam in Nederland voor het eerst op een verbindende wijze bezoekersinformatie beschikbaar over honderden kastelen en historische buitenplaatsen. Raar maar waar want tot dat moment ontbrak een dergelijke digitale vraagbaak op het Nederlandse internet. Het representeren van dit prachtige monumentale erfgoed maar ook het zoeken naar verbinding en onderlinge samenwerking is een belangrijke missie van sKBL. Hoe wij die doelen in de toekomst blijven vormgeven, vormt dus binnenkort onderwerp van gesprek en wie weet levert dat weer interessante veranderingen op. Dan weet u dat ook.

Welkom aan onze nieuwe begunstigers

In onze vorige nieuwsbrief kondigde ik aan dat sKBL is gestart met het werven van particuliere donateurs. Onze actie was een succes, want ruim 75 personen hebben zich tot nu toe bereid getoond ons financieel te steunen met een bedrag van € 50,-. Sommigen van hen gaven zelfs meer. Iedere donateur krijgt na aanmelding een leuke (inhoudelijke) attentie. Wij zijn alle particuliere donateurs bijzonder erkentelijk voor hun steun. In deze nieuwsbrief treft u de folder aan waarmee wij nieuwe particuliere donateurs werven. Bovendien denken wij na over een speciaal te organiseren evenement voor deze groep van schenkers. Een en ander is en blijft nog wel wat afhankelijk van de ontwikkelingen rond Corona.

Tien jaar na dato

In 2009 nam ik het persoonlijke besluit om 2012 uit te roepen tot een nationaal jaar dat in het teken zou staan van de 551 gaaf bewaarde historische buitenplaatsen in ons land. Dat was een ambitieus en veel omvattend besluit, maar het pakte gelukkig heel goed uit. Een novum toen was dat de commissarissen van de koningin besloten om gezamenlijk ons comité van aanbeveling te willen zijn. Het jaar zou uitgroeien tot een groot succes en leidde er in meerdere provincies toe dat beleid werd geformuleerd voor de instandhouding van rood en groen monumentaal erfgoed. Ook hebben de historische buitenplaatsen in en vanaf 2012 veel meer publieke aandacht gekregen. Zelfs het destijds wat onbekende begrip buitenplaats begon aan een revival. In 2022 zal sKBL stil staan wat de stand van zaken tien jaar later is. Wat zijn de goede ontwikkelingen en welke zijn de zorgen van dit moment? Wat is de rol en betekenis van het landschap en hoe verhoudt het zich wijzigende klimaat zich tot de instandhoudingsvraagstukken. Ook zal sKBL zich gaan inspannen om samen met de provincies, eigenaren en andere betrokkenen te gaan kijken wat de stand van zaken op de Nederlandse KBL is anno 2022.

De Paltz in Soest (foto Helene’s Beeld)

Open poorten en deuren

Nu op 5 juni jl. veel KBL hun deuren weer geopend hebben voor het publiek, wens ik u veel plezier om daar te genieten van kunst, cultuur en de zomer. Het seizoen biedt nog volop mogelijkheden, al is het niet onverstandig voorzichtig te blijven. De pandemie is nog niet afgeblazen. Wel is het zo dat buiten in het vrije veld rond kasteel of op de buitenplaats ontspanning en schoonheid te vinden zijn, terwijl daar gemakkelijk wat onderlinge afstand bewaard kan blijven. Ik wens u veel plezier mocht u een of meerdere van onze mooie historische buitenplaatsen gaan bezoeken deze zomer.   

©René W.Chr. Dessing

voorzitter sKBL / +31 (0)6 22 801 668

Scroll naar boven