Dit gebeurt binnen sKBL

Juni 2016

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Tuinhuis

Nu de zomer begint, kijkt sKBL terug op een goede start van 2016. Voor ons is belangrijk dat weer meerdere nieuwe donateurs zich bij ons netwerk hebben aangesloten. Dit betreft zowel particuliere KBL als kasteelmusea en horecagedreven buitenplaatsen waarmee onze doelstelling, om dienstbaar te zijn aan de algemene belangen rond dit erfgoed, wat dichter binnen ons bereik komt. Leuk is dat in 2016 vier nieuwe donateurs uit Drenthe zich hebben aangesloten. Elders in deze nieuwsbrief leest u wie dit zijn. Op Zeeland en Friesland na (waar wij weinig Vrienden hebben) is sKBL nu in alle provincies redelijk goed aangesloten en streven wij er naar om eind dit jaar 150 Vrienden te hebben.      

Europese aanvraag en internationale aandacht
In samenwerking met de Provincie Utrecht en het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) is een zogenaamde Interreg-aanvraag in Brussel ingediend. Deze regeling is door de Europese Gemeenschap in het leven geroepen om tussen de lidstaten en op uiteenlopende terreinen tot meer inter-Europese samenwerking te komen. Ook voor cultuur en toerisme bestaan mogelijkheden. Het programma waarin sKBL participeert, heet Innocastle en is van start gegaan om Europese KBL te helpen zich meer open te stellen voor toerisme en ontvangsten uit binnen- en buitenland. In de aanvraag is hierover te lezen:

Castles, manors and its gardens are magical sites and these monumental art works pose a potential for regional development and cultural tourism. Yet, the knowledge on preservation and exploitation is often lacking and keep these places from developing as local and economic engines and connecting to its cultural and touristic potential. European countries can learn from each other on this topic as some members have interesting and successful best practices or are in more advanced stage of development. Politicians are challenged to set the right frameworks to valorize on the potential of these sites and to encourage creation of business models and new approaches for development. The central question is: How to adapt these historical places to the world of today and to prepare for a sustainable future while building upon their stories and cultural values? Creating the right policies and exchange between the member states will invoke innovative incentives for the owners, entrepreneurs, heritage foundations and regional policy makers to jointly reap the fruits of these huge treasures of European cultural heritage. The castles, manors and its gardens can become (again) important regional nods for building economic and social value in remote areas where economic drivers are scarce. INNOCASTLE aims to improve policy conditions to valorize on the economic and cultural values of historic castles, mansions and gardens and to make links in interregional context.

Meer informatie hierover vindt u op deze website.  Wij zullen pas over enige maanden horen of wij zijn toegelaten temeer daar er uit heel Europa meer dan 200 aanvragen zijn ingediend.

Nederlandse KBL onder buitenlandse aandacht
Aanvullend nieuws dat betrekking heeft op de relatie tussen Nederlandse KBL en het buitenland is de start van een internationale KBL-promotiecampagne door het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Zij gaan in samenwerking met de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland meer aandacht geven aan de bezoekersmogelijkheden van de (ca.) 200 publiekstoegankelijke KBL in ons land. Dit zijn onder andere de 55 kasteelmusea en een groot aantal KBL met uiteenlopende horeca-vormen zoals evenement, hotel, conferentie, bed & breakfast, etc.

Affiche Anholt

Zelf sprak ik enige weken geleden op een jaarvergadering van de Schlösser und Gärten Verrein Deutschland. Van de circa 40 aanwezige directeuren van de vaak zeer omvangrijke Duitse KBL was slechts een klein deel bekend met onze Nederlandse KBL, hun aantal en (groene) rijkdom. Interessant is dat deze Duitse vereniging net als wij waarde hecht aan meer internationale samenwerking in het belang van de instandhouding van dit type erfgoed.

In ditzelfde kader past ook de activiteit van de provincie Noord-Holland die met Cultuurcompagnie onderzoekt hoe er in de Metropoolregio Amsterdam meer wisselwerking kan ontstaan tussen stedelijke bezoekers en gastvrije buitenplaatsen in dit gebied. Naast het NBTC onderhoudt sKBL ook met deze partij een inhoudelijk adviserende rol en benutten wij ons netwerk actief om partijen die hiervoor interesse hebben met elkaar te verbinden. U zult hierover later zeker meer  lezen.

Horeca en KBL
In maart 2016 vond op het Muiderslot een bijeenkomst voor de Nederlandse kasteelmusea plaats waaraan directies van 40 huizen deelnamen en die tot vruchtbare resultaten heeft geleid. Als vervolg hierop is een aanvraag ingediend bij het Mondriaanfonds om een landelijke marktonderzoek te doen naar museale KBL. Deze aanvraag wordt door meer dan tien kasteelmusea ondersteund.

De Havixhorst, De Schiphorst Drenthe
De Havixhorst, De Schiphorst Drenthe

Een soortgelijke bijeenkomst zal sKBL gaan organiseren voor KBL die door middel van horeca-activiteiten worden gerund; iets dat op steeds meer KBL wordt gedaan. Naast bekende hotels op buitenplaatsen zoals Château-Hotel St. Gerlach in Valkenburg, Duin & Kruidberg in Velsen-Zuid of Groot Warnsborn in Arnhem heeft horeca meer gezichten op KBL. Op steeds meer buitens (ook die van particulieren) zijn besloten evenementen en diners mogelijk of kan men er in een Bed & Breakfast overnachten zoals bijvoorbeeld op Het Gasthuis in Bemelen of Kasteel Ophemert. Daarnaast zijn er huizen die benut worden voor evenementen zoals trouwerijen, waarvoor KBL zeer in trek zijn. Voorbeelden zijn Te Werve in Rijswijk, De Hooge Vuursche in Baarn of Frankendael in Amsterdam. Op 12 september 2016 organiseert sKBL op Duin & Kruidberg een bijeenkomst die openstaat voor directeuren of eigenaren die op deze wijze hun KBL benutten.
Vooraf zullen wij onder de circa honderd genodigden een enquête houden om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop deze groep zich profileert en marketing bedrijft. Inzet is om meer verbintenis en samenwerking in deze groep te bewerkstelligen. Wij hopen hierdoor ook meer en betere contacten te krijgen met deze groep KBL die een waardevolle bijdrage leveren in de bekendheid van dit type erfgoed. sKBL streeft er naar ook deze huizen meer te verbinden in ons netwerk van gastvrije Nederlandse KBL. 

Dank voor uw belangstelling. Het mag duidelijk zijn; het bruist en borrelt bij sKBL en graag nodig ik u uit om deze zomer eens op pad te gaan naar een of meerdere KBL. U zult telkens veel nieuwe en verrassende zaken ontdekken.

Heeft u een vraag, wilt u een Nederlandse KBL een voorwerp aanbieden of wilt u onze culturele ANBI stichting sKBL een schenking doen (waardoor u ons werk mede mogelijk maakt), meld het ons. We staan u graag te woord.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl
06 22 801 668