Dit gebeurt binnen sKBL

30 juni 2015

vergadering

In de sKBL-nieuwsbrief van juni 2015 treft u onder meer een
artikel aan van Rob Berends. Samen met Frank van Emmerik inventariseerde hij voor sKBL hoe de twaalf provincies ieder afzonderlijk hun beleid inhoud geven inzake KBL. Zoals u wellicht weet is dit beleidsveld door de landelijk overheid vrijwel volledig aan de provincies gedelegeerd. Het artikel maakt objectief inzichtelijk waartoe de decentralisatie voor KBL in Nederland leidt of heeft geleid. Uiteenlopende conclusies zijn hierbij gerechtvaardigd. Als landelijk actieve stichting volgt sKBL de provincies op dit onderwerp op de voet en zal, waar mogelijk met partners, hieraan aandacht blijven geven. Op onze website vindt u onder de knop Provincies per gewest de (uiteenlopende) beleidsuitgangspunten.

Daarnaast vindt u artikelen over evenementen en horeca-activiteiten op KBL. Talrijke KBL putten inkomsten uit horeca-activiteiten en anderen oriënteren zich hierop zodat financiële opbrengsten uit zulke bezigheden kunnen worden gebruikt bij de instandhouding van het geheel. De website van sKBL biedt nu ook overzichten van Bed & Breakfast en van Trouwlocaties op Nederlandse KBL. Dergelijke overzichten ontbraken tot op heden, net als de opsomming van kasteelmusea in de vorige nieuwsbrief!Voor de Vrienden (donateurs) van sKBL is het (besloten) Vriendenforum van start gegaan. In de afgelopen maanden is dit forum gebouwd en getest en is nu operationeel. Hiermee kunnen direct betrokkenen elkaar vragen stellen, kennis en ervaringen uitwisselen, tips geven of een oproep doen. Overigens gebruikt sKBL het Vriendenforum ook als wij een aanbod of schenking ontvangen van een particulier of instelling. Zo biedt een museum, wegens depotopruiming, ons op dit moment nu enige antieke tuinbeelden aan ter plaatsing op een KBL. Eerder vond op soortgelijke wijze een dekenkist en een plafondschildering een nieuw onderkomen op een buitenplaats.

In de afgelopen maanden heeft sKBL weer nieuwe Vrienden gemaakt, te weten:

  • Schouwenburg in ’t Harde (particuliere buitenplaats)
  • Berkenrode te Heemstede (particuliere buitenplaats)
  • Kasteel Nederhorst in Nederhorst den Berg (particuliere buitenplaats)
  • Klement2 Rentmeesters
  • Tagnet ICT beheer en automatiseerders (Tagnet deed de web hosting en digitale zaken gratis voor Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen 2012).
  • Het Nationaal Groenfonds

Hiermee zijn nu 50 KBL, 23 Organisaties/bedrijven, 5 gemeentes en 4 provincies (Gel., NH., ZH. en Utr.) aangesloten in het netwerk van sKBL.

sKBL organiseert met het Prins Bernhard Cultuurfonds (als beheerder van het Fonds Vrijwilliger Erfgoed in Nederland) drie regionale bijeenkomsten over duurzaam vrijwilligersbeleid op KBL. De eerste bijeenkomst voor de noordelijk gelegen KBL vond onlangs plaats op Twickel en was succesvol. Dit najaar vinden nog twee bijeenkomsten plaats; een voor KBL in midden-Nederland en een voor Zuid-Nederland. Indien u als eigenaar, beheerder of aan vrijwilligers als leidinggevende medewerker/vrijwilliger op een KBL actief bent, bent u van harte welkom op een van de komende twee bijeenkomsten. U ons dit kenbaar maken door een mail te zenden naar info@skbl.nl. Wij nodigen u dan graag uit zodra data en locatie bekend zijn.

In het Themajaar historische buitenplaatsen 2012 werd aan Wim Dröge & Hans Bouhuijs opdracht verleend tot het maken van een 30 minuten durende video over Nederlandse buitenplaatsen. Zij portretteerden in alle provincies personen op een KBL, telkens met een specifiek onderwerp. Deze video is nu, dankzij sponsoring door Dubbing & Subtittling en hulp van onze vrijwilliger Frank van Emmerik, van Engelse ondertiteling voorzien. Aanvullende financiële ondersteuning verleent de in Cambridge (UK) gevestigde culturele reisorganisatie ACE Cultural Tours, Association for Cultural Exchange, die zich bovendien inspant om in Engeland aandacht voor deze video te generen. Indien u (als KBL of kasteelmuseumwinkel) geïnteresseerd bent om de DVD te gaan verkopen of te tonen aan uw buitenlandse bezoekers, neem dan contact op met sKBL want de Dvd is bij ons te bestellen voor € 5,- excl. verzendkosten. Overigens is de video inmiddels op de sKBL Facebook pagina te zien en is daar inmiddels door ruim 10.000 mensen bekeken.

Goed merkbaar is de inzet van Ans van Aalst op onze website. Sinds haar vrijwillige betrokkenheid bij sKBL is onze landelijke en actuele agenda up-to-date en steeds vollediger. sKBL biedt sitebezoekers nu haast dagelijks nieuws over exposities, concerten, (groen-)excursies, lezingen en wat dies meer zij op Nederlandse KBL. Het is daarom zinvol om onze site regelmatig te bezoeken. Er zijn altijd actuele zaken te vinden. Heeft u zelf een publieksevenement of organiseert u een concert of expositie op een KBL, laat het ons weten. We nemen het graag op in onze agenda. U kunt uw informatie mailen naar info@skbl.nl

Tot slot is de jury van de Ithakaprijs / -stipendium bijeen geweest. In de middag van 7 oktober 2015 zal deze prijs/stipendium (beide groot € 5.000,-) op een centraal in Nederland gelegen locatie worden uitgereikt.
Zeker nu het zomert, nodigen wij u van harte uit om een of meerdere KBL in ons land te bezoeken. Er valt op dit eeuwenoude cultuurgroene erfgoed altijd veel te beleven. Het is verrassend op hoeveel KBL u welkom bent. Daarvan getuigt ook onze site www.skbl.nl

Heeft u een vraag, wilt u vrijwilliger worden van sKBL of van een KBL meldt het ons.

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl

Foto’s op deze pagina zijn van René W.Chr. Dessing