Dit gebeurt binnen sKBL

Februari 2017

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Neemt u mij niet kwalijk dat ik deze column wijd aan ons komende vertrek van Het Manpad. Mijn partner en ik richten ons momenteel volop op de verhuizing en die activiteit geldt ook voor sKBL omdat deze buitenplaats sKBL sinds haar oprichting huisvesting bood. Privé blijkt er in de afgelopen jaren nogal te zijn verzameld! Bovendien is het een interessant opgave om van 800 vierkante woonmeters naar 160 terug te gaan al hebben die een weids uitzicht over de IJssel, dat wel. Gelukkig is een deel van onze kunstcollectie verworven door een stichting met het plan deze tezijnertijd op een toegankelijke buitenplaats te gaan tonen. Daarover leest u in volgende nieuwsbrieven mogelijk wel meer.

Heemstede_Manpad_2017_Albert Speelman 3

Ons op handen zijnde vertrek stemt mij tot nadenken. Wij woonden hier precies elf jaar nadat wij vanuit Broek in Waterland in Heemstede neerstreken. Het besluit om de oudste Amsterdamse buitenplaats te gaan bewonen heeft een enorme uitwerking op mij gehad. Hier ontdekte ik een voor mij niet zeer bekend monumentaal erfgoed, dat anderen in mijn vriendenkring ook vrijwel onbekend was. Op Het Manpad raakte ik onder de indruk van de bijna 400-jaar oude geschiedenis van de buitenplaats en van die van vele andere. Ik begon hun samenhang meer te zien en te begrijpen welk belang zij vertegenwoordigden in de levens van vele voorouders. Ik realiseerde mij het gevaar van het onbekend zijn van dit erfgoed in Nederland en dit leidde er in 2009 toe dat ik als particulier het jaar 2012 uitriep tot een nationaal themajaar voor de Nederlandse historische buitenplaatsen met de bedoeling om alle 551 historische buitenplaatsen volop in de schijnwerpers te plaatsen. Gelukkig werd dit initiatief door velen omarmd en groeide het uit tot een groot landelijk succes.

Op Het Manpad nam ik in 2014 ook het besluit om sKBL op te richten. Door eerdere spaarzaamheid was er nog wat restgeld uit het themajaar en dit vormde een financiële basis voor de bouw van een digitaal portaal waar iedereen informatie over Nederlandse kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen zou moeten kunnen vinden. Dankzij de inzet van een groep vrijwilligers ging dit initiatief al na zeven maanden online. Hierna meldden zich meerdere eigenaren en andere direct betrokkenen die het belang van sKBL onderkenden en het financieel wilden steunen. Nu telt de stichting 160 donateurs waaronder een groot aantal KBL. Verder is dankzij financiële steun van een particulier voor vijf jaar de Ithakaprijs en –stipendium ingesteld. Voorts bood Het Manpad aan velen een gastvrij huis. De jury van die Ithakaprijs, het bestuur van sKBL, de Vriendenraad en de vrijwilligers hebben veelvuldig op Het Manpad vergaderd of gegeten.

Heemstede_Manpad_2017_Albert Speelman 2

Telkens bood dit prachtige huis en het wonderschone park in de afgelopen jaren een even adequaat als efficiënt decor in ons streven dit erfgoed meer landelijk zichtbaar te maken. Het droeg bij aan meer samenhang tussen de uiteenlopende werelden van eigenaren en het was het decor van nogal wat publicitaire producties die altijd de promotie van de Nederlandse buitenplaats centraal stelden. Op mij persoonlijk oefende Het Manpad een enorme en krachtige stimulans uit. Ik schreef hier samen met Jan Holwerda de Nationale Gids Historische Buitenplaatsen, een special over buitenplaatsen voor Elsevier, mijn boek over De Amsterdamse buitenplaatsen en recent de publicatie van mijn boek over de Haagse en Leidse buitenplaatsen. Deze publicatie trekt zoveel belangstelling dat de uitgever en ik regelmatig praten over een mogelijke herdruk.

Dit mooie huis en fraaie park verlaten wij per 1 maart 2017. Met sKBL vestigen wij ons in de Achterhoek en wel in de fraaie Hanzestad Doesburg. Hier in het hart van de Gelderse landgoederen en buitenplaatsen gaat de stichting voort met haar werk om dit erfgoed beter te ontsluiten en informatie hierover te delen met een ieder die er belangstelling voor heeft. Dat er van Gelderland nieuwe stimulansen zullen uitgaan, staat buiten kijf.

Studiedag op de Piloersemaborg te Den Ham (Groningen)

logo Prins Bernhard Cultuurfonds

In gewaardeerde samenwerking met het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert sKBL op vrijdag 7 april 2017 een studiedag op de enige boerderijborg die is overgebleven, namelijk die in Den Ham. Op deze dag, die openstaat voor deelnemers met een professionele of persoonlijke betrokkenheid bij het beheer of de instandhouding van KBL, zullen zes sprekers een bijdrage leveren. Centraal staat de verbinding tussen de borgen onderling en de relatie tussen het Noorden en andere delen van ons land. Gesproken wordt over moestuinen en hun mogelijkheden, cultuurtoerisme en borgen, het onderhoud van historische interieurs en over archeologisch onderzoek. U leest het programma hier. Indien u belangstelling heeft om deze dag mee te maken, kunt u zich met een korte motivatie aanmelden. Wel bericht ik u hierbij dat het aantal plaatsen gering is. Voorts bedraagt voor deze studiedag de bijdrage € 12,50 per persoon.

Later dit jaar organiseren PBCF, de Nederlandse Tuinenstichting en sKBL een studiedag rond het begrip rentmeesterschap. De datum is vrijdag 15 september 2017. Het programma zal tijdig in een komende nieuwsbrief worden aangekondigd. Indien u hierover op de hoogte gehouden wilt worden, mailt u ons dit via info@skbl.nl. Wij zullen u dan tijdig informeren zodat u zich kunt aanmelden.

Tot slot verheugt het mij u te berichten dat in dit jaar reeds enige nieuwe donateurs zich hebben aangemeld. Dit zijn Hylkema Consultants, Advies – en Rentmeesterkantoor Eelerwoude, de Friese Stichting Stinzen en Staten, landgoed Herinckhaven in Fleringen, Kasteel Amstenrade, landgoed Schoonheeten in Heeten, Landgoed Oostermaat in Dalfsen en het Buitenevenementenbureau Buitengewoon.

Stinzenplanten op Het Manpad. ©Helene Blaak
Stinzenplanten op Het Manpad. ©Helene Blaak

Per 1 maart 2017 is het nieuwe adres van sKBL:

            Veerpoortdijk 105

            6981 LA  DOESBURG

Het e-mailadres info@skbl.nl en het telefoonnummer 06 22 801 668 blijven ongewijzigd.

Heeft u een vraag, wilt u een Nederlandse KBL een voorwerp aanbieden of wilt u onze culturele ANBI stichting sKBL een schenking doen (waardoor u ons werk mede mogelijk maakt), meldt het ons. We staan u graag te woord.

Graag wens ik u een mooi voorjaar toe waar weldra overal stinzenplanten in bloei staan om de eerste bezoekers van 2017 welkom te heten. Voor u dus!

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl
06 22 801 668