Dit gebeurt binnen sKBL

Februari 2016

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Ondanks de wintertijd en de kerst- en wintersportvakanties, carnaval en vele KBL in ruststand, is het aantal Vrienden van sKBL weer gegroeid. We verwelkomden zelfs onze honderdste donateur. Onze nieuwste Vrienden zijn:

  • Huis Bergh te ‘s-Heerenberg
  • Gemeente Stichtse Vecht
  • Tagnet ICT Beheer
  • BAAC, Adviesbureau voor Archeologie & Bouwhistorie
  • Het Drentse Landschap (onze 100ste Vriend)
  • Nationale Monumentenorganisatie (NMo) (zie artikel in deze nieuwsbrief) 
Huis Bergh

Nu ook het Drentse Landschap in onze kring is aangesloten, zijn vijf provinciale landschapsorganisaties (Limburg, Gelderland, Zuid-Holland en Utrecht), Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten aangesloten. Daarmee zijn de cultuurgroene beheerorganisaties goed in sKBL vertegenwoordigd.

Dit jaar staan weer tal van activiteiten op stapel. Zo organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in haar platforms Historische Interieurs en Kastelen en Buitenplaatsen op vrijdag 11 maart 2016 een studiedag over de instandhouding van historische interieurs op kastelen en buitenplaatsen. sKBL leverde met andere organisaties een inhoudelijke bijdrage aan deze dag. Deelname kost € 49,50 (voltijdstudenten met korting) maar is al bijna volgeboekt. Het programma vindt u HIER en via onze site kunt u doorklikken om u aan te melden.

Een tweede studiedag vindt plaats op woensdag 15 juni 2016 en heeft betrekking op waardestellingen en afwegingen bij het behoud van historische interieurs. Het is tegelijk een goede kans om het mooie landgoed Singraven in Denekamp te bezoeken. sKBL organiseert deze dag samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds. Aanleiding is de toekenning van een herstelsubsidie aan Singraven door het Cultuurfonds. Op dit moment werken wij aan het definitieve programma waarvoor meerdere experts hun medewerking reeds hebben toegezegd. In een komende nieuwsbrief leest u meer over deze dag. Wilt u hierover worden geïnformeerd, mailt u ons dan gerust. Wij zenden u dan het programma toe zodra dit definitief is samengesteld.

Museum Bronbeek, Arnhem
Museum Bronbeek, Arnhem

sKBL heeft alle directeuren van Nederlandse kasteelmusea uitgenodigd voor een overleg. Alhoewel het begrip kasteelmuseum geenszins eensluidend wordt ingevuld, tellen wij circa 55 KBL die door middel van historische interieurs, exposities van kunst-, natuur- of andere objecten, tuinen en parken en/of educatieve evenementen publiekstoegankelijk zijn (een overzicht vindt u HIER). Samen zijn zij de bekendste representanten van dit type vrijwel volledig toegankelijke erfgoed in ons land. Op enkele uitzonderingen na zijn de meeste van deze huizen in het buitenland vrijwel onbekend. Op de bijeenkomst spreken vertegenwoordigers van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen, ANWB, Raad voor Cultuur, Gelderse toeristenorganisatie RBT Kan, Pr. Bernhard Cultuurfonds en Kasteel De Haar. Vooraf wordt door de leden van de sKBL Werkgroep Exploitatiemodellen een enquête uitgevoerd onder de deelnemers aan dit overleg. De uitkomsten van dat onderzoek dragen aan de inhoud van de middag bij. In een volgende nieuwsbrief treft u een verslag aan. Overigens organiseert sKBL later dit jaar nog zo’n bijeenkomst maar dan voor KBL die met horeca-activiteiten het behoud en beheer financieren. Congreshotel Oud-Poelgeest te Oegstgeest en Hotel Duin & Kruidberg te Velsen-Zuid denken mee over dat inhoudelijk programma.

Graag meld ik u dat sKBL dankzij een genereuze gift ook in 2016 de Ithaka- prijs en -stipendium (beide € 5.000,-) schenkt aan een auteur en onderzoeker die rond kastelen en buitenplaatsen verbindend onderzoek verrichten of daarover hebben gepubliceerd. Dit jaar vindt de uitreiking op woensdag 12 oktober 2016 plaats indien er voor 2 augustus 2016 relevante publicaties of onderzoekaanvragen zijn ingediend. Over de voorwaarden leest u HIER

Restauratie Calke Abbey, Derby UK
Restauratie Calke Abbey, Derby UK

Onze website wordt geregeld met informatie over activiteiten op Nederlandse KBL verrijkt. Ook verricht sKBL uiteenlopend inventariserend landelijk onderzoek. Zo is vorig jaar een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop de provincies landschap- en landgoedbeleid vorm en inhoud geven. Dit jaar spannen wij ons in om u beter te kunnen informeren hoe men in België, Duitsland, Engeland en Frankrijk zaken rond KBL organiseert. Al jaren wordt bij ons The National Trust als een lichtend voorbeeld genoemd maar wie zijn de andere actieve spelers in het Verenigd Koninkrijk en hoe werkt het behoud in het federale Duitsland waar zich duizenden kastelen en landgoederen bevinden? Indien u een Europese taal vloeiend beheerst en interesse heeft om aan dit (digitale) onderzoek vrijwillig mee te werken, mailt u mij gerust. Europa is groot en er is veel te ontsluiten.

Naast dit alles zal sKBL dit jaar geregeld in mediaproducties opduiken. Dat zal hopelijk tot meer belangstelling leiden voor monumentale kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen. Over enige weken kunt u tijdens de lente weer genieten van ontluikende parken en tuinen, fraaie historische interieurs, mooie moestuinen en gezonde landproducten. Welkom.

Heeft u een vraag, wilt u bij ons of op een KBL vrijwilliger worden? Meld het ons.

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl