Dit gebeurt binnen sKBL

April 2016

Over kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen

Nu het lente is, openen vele KBL hun tuinpoorten en -deuren. Dit is te merken aan de talrijke activiteiten die wij vrijwel dagelijks toevoegen aan de activiteitenkalender van onze website en ook deze lange nieuwsbrief getuigt hiervan. Maar er is meer te melden. Binnen enige provincies is men tot het inzicht gekomen dat interprovinciale samenwerking zinvol is voor kastelen, historische buitenplaatsen en landgoederen en tegelijk het regionale toeristische bedrijfsleven stimuleert.  

Een middag met directeuren van kasteelmusea

Muiderslot
Muiderslot

Enige tijd geleden organiseerde sKBL op het Muiderslot een bijeenkomst voor directeuren van kasteelmusea. Ruim 70% van de 55 Nederlandse kasteelmusea nam hieraan deel en het verslag van die middag vindt u hier. Er waren zes sprekers waar Jos Vranken er een van was. Hij is directeur van het Nederlandse Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). Hij kondigde een interprovinciale samenwerking aan waarin Overijssel, Gelderland, Noord-Holland en Utrecht participeren en dat zich in de toekomst samen met het NBTC zal gaan richten op de toeristische mogelijkheden van de  Nederlandse KBL. Kasteelmusea en andere toegankelijke KBL spelen hierbij een belangrijke rol. sKBL is als landelijke koepel met haar groeiend netwerk van Vrienden, ervaring, kennis en verbindend vermogen dienstbaar aan dit initiatief en ondersteunt het NBTC bij deze promotiecampagne. Het dit jaar door sKBL gehouden onderzoek onder 35 kasteelmusea is hierbij van nut. Daarin is onder andere gebleken dat de meeste kasteelmusea bezoekers uit de eigen streek trekken maar dat het overwegende deel der bezoekers uit Nederland komt. Voorst blijkt uit ons onderzoek dat op de 35 kasteelmusea ruim 2.200 vrijwilligers actief zijn. Ons onderzoek, dat ook de landelijke pers haalde, vindt u hier.

Inkomend toerisme

sKBL acht het zinvol om meer buitenlandse belangstelling voor dit toeristische aspect van ons land te genereren. Weinigen in Europa associëren Nederland met onze ruim 700 KBL waarvan vele toegankelijk zijn. Onze stichting streeft er naar om in de toekomst meer van zulke verbindende bijeenkomsten te organiseren. Dit is een goede manier om actieve KBL samen te laten optrekken. Daarmee kunnen kasteelmusea, horeca-gedreven KBL en de objecten van actieve particulieren en natuurbeherende organisaties met elkaar een collectie van gastvrije KBL vormen. Een collectie die voor binnen- en buitenlandse geïnteresseerden zichtbaar wordt en die hen verleidt ze te gaan bezoeken. Een collectie overigens die in menig opzicht niet onder doet voor datgene wat andere landen te bieden hebben. Wordt vervolgt.

Kennis opdoen op Singraven

Singraven, Denekamp
Singraven, Denekamp

Vorig jaar organiseerden sKBL en het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBCF) drie kennisbijeenkomsten rond de inzet van vrijwilligers op KBL. Ook dit jaar zetten wij deze samenwerking voort. Op woensdag 15 juni 2016 vindt op Landgoed Singraven te Denekamp een studiedag plaats over het behoud van historisch groen en interieurs op KBL. Aanleiding is de jaarlijkse PBFC-schenking aan een buitenplaats waarmee parktuinen en/of interieurs behouden kunnen blijven. Alhoewel de bijeenkomst bijna is volgeboekt, zijn nog enige plaatsen vrij voor mensen die professioneel bij instandhoudingsvragen op KBL betrokken zijn. Aanmelden kan hier.

Huis te Manpad, Heemstede
Huis te Manpad, Heemstede

KBL en de media

Het is zinvol hier op te merken dat media de schoonheid van de Nederlandse KBL en de Nederlandse natuur beter aan het verkennen zijn. Zo stond de natuur en objecten van Vereniging Natuurmonumenten in talrijke radioprogramma’s op Radio 4 een week lang centraal en zeer regelmatig zijn kastelen of buitenplaatsen onderwerp in een tijdschrift of tv-productie. Wat dit laatste betreft zendt de KRO-NCRV op 22 april 2016 (18u45) in het programma Binnenste Buiten opnames uit van Huis te Manpad in Heemstede. Eerder werden onder meer beelden uitgezonden van Ridderhofstad Hindersteyn te Langbroek en de tuinen van landgoed Rosendael, kasteel Amerongen en Middachten.

Oproep voor vrijwilligers bij sKBL

Rest mij u nog te wijzen op onze oproep voor vrijwilligers die vanuit een professionele ervaring en kennis, zin en tijd hebben een bijdrage te leveren aan het werk van sKBL. Tot nu toe is veel gedaan door enige zeer actieve vrijwilligers maar er komen nu vrijwel dagelijks vragen, aanbiedingen of andere zaken binnen die aandacht vergen. sKBL kan hierbij goede hulp gebruiken. Ook zoeken wij mensen die de inhoud van onze website (met name de bezoekersinformatie van afzonderlijke KBL) willen nazien en waar nodig verbeteren. Bovendien is het wenselijk dat wij beter vindbaar worden op internet. De oproep vindt u hier. Verder is het fijn u te kunnen melden dat meer en meer KBL en organisaties zich als Vriend van sKBL aansluiten. Bij de bevriende organisaties zijn ook partijen die zich actief opstellen voor KBL. Zo is het landelijke Fietsnetwerk onlangs Vriend geworden. Zij nemen weldra een groot aantal kasteelmusea en horeca KBL in hun fietsroutes op. Zie elders in de nieuwsbrief het overzicht van onze nieuwste Vrienden.

Dank voor uw belangstelling. Het mag duidelijk zijn: het bruist en borrelt bij sKBL en graag nodigen wij u uit om dit voorjaar eens op pad te gaan naar een of meerdere KBL. U zult telkens veel nieuwe en verrassende zaken ontdekken.

Heeft u een vraag, wilt u een Nederlandse KBL een voorwerp aanbieden of wilt u onze culturele ANBI stichting sKBL een (fiscaal aftrekbare) schenking doen (waardoor u ons werk mede mogelijk maakt), meldt het ons. We staan u graag te woord.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing

directeur sKBL

rdessing@skbl.nl

06 22 801 668