Dit gebeurt binnen sKBL

Doesburg/Megchelen, 11 december 2019

Een terug- en vooruitblik.

Net als op veel kastelen en historische buitenplaatsen neemt de werkzaamheid binnen de stichting nu ook iets af maar wel na een succesvol en vruchtbaar jaar. Er werden dit afgelopen jaar zes studiedagen aangeboden, die een groeiende schare deelnemers trokken en overwegend zeer goed beoordeeld werden. Binnen sKBL vonden talrijke organisatorische veranderingen plaats, meer vrijwilligers werden actief voor sKBL, veel nieuwe donateurs meldden zich dit jaar aan, ontelbare adviezen en verbintenissen werden gelegd tussen relevante partijen op en rond KBL en steeds vaker wist sKBL de landelijke en regionale pers te bereiken. Mede dankzij onze samenwerking met het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen en regionale toeristenorganisaties vonden ook meerdere ontmoetingen plaats met journalisten uit Duitsland, België en Engeland. Deze gasten te informeren over wat ons land op ons gebied te bieden heeft, levert telkens mooie en informatieve verhalen op in de buitenlandse media. Een bijkomend gevolg is ook dat talrijke Nederlandse kasteel- en buitenplaatsmusea en huizen aangeven meer en meer buitenlandse bezoekers te ontvangen. Ook de uitslagen van ons onderzoek onder onze donateurs over de gevolgen van de evidente klimaatwijzigingen op Nederlandse KBL, werd door de media breed opgepikt. De zorgen voor historisch groen en monumentale gebouwen op KBL kregen nu terecht ook enige aandacht naast de grote belangstelling voor de agrarische noden tijdens periodes van hoge temperaturen of droogte. Voor ons reden om in 2020 het onderwerp klimaatadaptie stevig op de agenda te plaatsen. Wij zijn bezig hiervoor een agenda samen te stellen en partijen er bij te betrekken. Blij is sKBL met de bereidheid van Mariëtte Pennarts, oud-cultuurgedeputeerde van de provincie Utrecht, om dit initiatief samen met ons te gaan trekken.

Onze samenwerking met de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Gelderland kreeg op uiteenlopende wijze vorm in 2019. Voor Gelderland verzamelden wij vele verhalen over de Gelderse buitenplaatsen en kastelen. Die zullen in 2020 met een breed publiek worden gedeeld. Voor de drie andere provincies waren wij actief om het verhaal van de Hollandse buitenplaatsen meer zichtbaar te maken. Ook dit onderwerp geven wij het komende jaar onze aandacht. Ook in 2020 gaan wij door met onze samenwerking met de Nederlandse Tuinenstichting en het Gilde van Tuinbazen. Nieuw is de samenwerking die wij het komende jaar aangaan met Erfgoedvereniging Heemschut.

Dit jaar is een start is gemaakt met de sKBL International Summer School. Daarover leest u elders in deze nieuwsbrief meer. Leuk te melden is dat de eerste aanmeldingen uit Australië, Ierland, Engeland, Griekenland en Litouwen binnen zijn. Overigens is niet iedereen bekend dat ook  Nederlandse deelnemers welkom zijn als zij voldoen aan het deelnemersprofiel. Bovendien helpt u ons als u dit initiatief verder bekend maakt in binnen- en buitenland.   

In oktober werd voor de vijfde keer de Ithakaprijs en -stipendium uitgereikt. Die vijf uitreikingen werden financieel mogelijk gemaakt door Mr. Els Veder-Smit, waarvoor wij haar zeer erkentelijk zijn. Het ziet er naar uit dat de bijzondere prijs voor verbindend onderzoek naar historische buitenplaatsen voortgezet zal worden. Ik hoop u hierover in een volgende nieuwsbrief meer te kunnen berichten.       

Zeeduin, Oostkapelle ©René W.Chr. Dessing

Begin 2020 komen eigenaren bijeen die op hun KBL de mogelijkheid van Bed & Breakfast aanbieden. Daarvan telt ons land circa 35 tot 40 gastvrije huizen, die dit overigens op uiteenlopende wijze doen. sKBL signaleerde al eerder dat er nauwelijks samenwerking is tussen deze groep eigenaren van KBL. Reden voor ons om voor hen een bijeenkomst te beleggen en dan ook te bespreken of meer samenwerking kan ontstaan en hoe die zou moeten worden vormgegeven. Dan gaan wij ook in op de mogelijkheid samen te kunnen werken met soortgelijke particuliere KBL-organisaties in Frankrijk (http://nl.bienvenueauchateau.com) en Ierland (www.hiddenireland.com)

Nieuwe vrienden
De afgelopen werken sloten vier donateurs zich in ons netwerk aan: Kasteel Gemert, Park Glorieux te Eindhoven, Kasteel Nederhorst den Berg en architectenbureau Prent uit Doorwerth. Het laatstgenoemde kasteel was al  in ons netwerk aangesloten, maar het bezit ging recent over naar Stadsherstel Amsterdam. Zij besloten de verbintenis met sKBL voort te zetten. Op het indrukwekkende Kasteel Gemert wordt op dit moment hard gewerkt aan een nieuwe invulling waarbij gastvrijheid een belangrijk element gaat zijn. Park Glorieux is een nieuwe Brabantse donateur waarmee wij blij zijn. Architectenbureau Prent is betrokken bij renovaties en nieuwbouwprojecten op onder andere Paleis Het Loo, Huis Landfort en Kasteel Biljoen. sKBL heet u van harte welkom in het netwerk.

Glorieuxpark, Eindhoven
©Jennemie Stoelhorst

Rest mij u een mooie decembermaand toe te wensen, u te bedanken voor uw steun of interesse in ons werk tijdens het afgelopen jaar en u voor 2020 goede gezondheid en welzijn toe te wensen. In het komende jaar heten wij u in heel Nederland graag weer welkom op een van de vele prachtige kastelen, historische buitenplaatsen of landgoederen die Nederland rijk is.  

René W.Chr. Dessing
voorzitter sKBL
+31 (0)6 22 801 668