Dit gebeurt binnen sKBL

7 maart 2019

2014 – 2019: een eerste lustrum van sKBL

Op 20 februari 2019 bestond sKBL vijf jaar. Opgericht na het Themajaar voor de Historische Buitenplaatsen 2012, in een periode waarin geen actieve landelijke initiatieven bestonden voor de algemene belangenbehartiging van kastelen en historische buitenplaatsen, probeerde ik met de nieuwe stichting een antwoord te geven op de in 2012 vaak gehoorde klacht dat onze KBL zo onzichtbaar en onvindbaar zijn. Samen met enige oud-vrijwilligers uit het Themajaar werd die handschoen opgepakt en ving een data-inventarisatie aan van alle bestaande Nederlandse kastelen en historische buitenplaatsen zodat een digitaal portaal van start kon gaan. In oktober 2014 werd de website actief. Hier zijn per KBL telkens korte teksten te vinden met wat geschiedenis, NAW-gegevens en bezoekersinformatie (al dan niet). Het is nu een uniek en verbindend overzicht van dit monumentale erfgoed.

Na de start van de website (met dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds) ontving sKBL een waarderend bericht van Twickel met een donatie. Dit deed ook de eigenaar van de havezate De Breckelenkamp, gevolgd door meer positieve reacties van buitenplaatseneigenaren. Op dat moment deed zich de mogelijkheid voor om een ander euvel uit het themajaar aan te pakken. In dat jaar werd vaak opgemerkt dat door het ontbreken van samenwerking tussen de partijen die zich inspannen voor de Nederlandse KBL er voor hun algemene belang nog heel wat te doen valt. Zoals in Nederland niet onbekend is, is ook het KBL-domein verzuild. Er zijn honderden particuliere eigenaren, natuurorganisaties met KBL, 67 kasteel- en buitenplaatsmusea en een onbekend aantal KBL met een horecagebruik. Tussen deze groepen bestond weinig samenwerking en, terwijl iedere groep toch eigen ervaringen en kennis bezit, werd tot voor kort weinig gedeeld. Zo zijn veel particulieren bekwame beheerders, die goede financiële afwegingen maken. Kasteel- en buitenplaatsmusea bezitten veel ervaring met vrijwilligers en zijn door hun toegankelijkheid ambassadeurs van dit erfgoed. Natuurorganisaties bezitten veel groene kennis en horeca-exploitanten weten hoe zij met een KBL inkomsten kunnen generen. Deze uiteenlopende ervaringen, kennis en netwerken met elkaar te verbinden, is onze belangrijke tweede doelstelling.

Op dit moment hebben zich een groot aantal KBL als donateurs aangemeld. Daarnaast zijn ook bedrijven, organisaties en sinds 2018 ook enige particulieren donateur van onze stichting geworden. Op basis van deze financiële support blijven wij doorgaan met het organiseren van studiedagen, het verzorgen van de digitale nieuwsbrief, het doen van persberichten over KBL gerelateerde zaken, het beantwoorden van inmiddels vele advies- en informatievragen, het delen van (landelijke) evenementen in onze sociale media en het bemiddelen van schenkingen van objecten voor KBL. Nieuw in 2019 vorm de start van de sKBL International Summer School. Dit jaar beginnen wij met een piloteditie. Ook onze inhoudelijke samenwerking met toeristische organisaties en onze positieve samenwerking met de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland worden voorgezet. ….

Dank aan bestuursleden, donateurs, vrijwilligers, overheden en allen die in de afgelopen vijf jaar van sKBL een succesvolle en nuttige stichting hebben gemaakt.

Nieuwe vrienden

Direct in het nieuwe jaar meldden zich weer enige KBL en een bedrijf aan als donateur (Vriend) van sKBL. Dit zijn Kasteelmuseum Sypesteyn (daarmee zijn 43 kasteelmusea aangesloten), de particuliere buitenplaatsen De Baest, Den Ham en Eyckendal, Kasteel Geulle en Villa de Haer. We heten ook Verlaan & Bouwstra architecten en Marketing Oost welkom in ons midden. Bijzonder is de deelname door het explosieven ruimende bedrijf Armaex. Zij verrichten op talrijke buitenplaatsen en landgoederen onderzoek naar oorlogstuig en de ruiming daarvan.  

Studiedagen

Op dinsdag 19 februari 2019 organiseerde sKBL in samenwerking met het Gilde van Tuinbazen een interessante en zeer goed bezochte studiedag over de samenwerking tussen de tuinbaas en vrijwilligers. Elders in deze nieuwsbrief leest u een verslag van die geslaagde dag. Op dinsdag 2 april is er een bijeenkomst voor directies en raden van bestuur van kasteel- en buitenplaatsmusea. Thema van die bijeenkomst is de cultural governance code en het nut/belang van Vriendenkringen op buitenplaatsen. U leest hier wat het programma is.

Ik wens u alvast een mooi voorjaar toe en geniet vooral van de prachtige stinzenplanten die in heel Nederland op KBL te vinden zijn in zowel het vroege voorjaar als in de late lente.

Met vriendelijke groeten,

René W.Chr. Dessing

directeur sKBLrdessing@skbl.nl

06 22 801 668

Bosch en Vaart, Vries
Scroll naar boven