Dit gebeurt binnen sKBL

December 2014

Begin 2014 ging sKBL van start. Het jaar is grotendeels benut om de stichting op te zetten, doelstellingen te formuleren en te verfijnen en om een werkbaar netwerk op te bouwen. Nu is er een voltallig bestuur, verwierf de stichting de culturele ANBI status, is een jury samengesteld om de Ithakaprijs en het Ithakastipendium toe te gaan kennen, werd het digitale portaal gelanceerd (met dank aan Pr. Bernhard Cultuurfonds) en gevuld met een onvoorstelbare hoeveelheid datagegevens en telt sKBL inmiddels 44 donerende Vrienden.

SONY DSC

Na de aanmelding van de eerste drie Vrienden (buitenplaats Waterland in Velsen-Zuid, Het Oude Slot te Heemstede en Twickel in Ambt Delden), volgden vele andere eigenaren en directies dit voorbeeld ook. Naast bevriende organisaties zijn nu twaalf museale KBL’s aangesloten, zestien particuliere buitenplaatsen waarvan drie met een Bed & Breakfast of evenementenfaciliteiten en vijf KBL’s die volledig als horeca, congres- of evenementenlocatie benut worden. Dit uiteenlopende gebruik kan de onderlinge verbintenis verrijken en stimuleert een nuttig en informatief overleg. Het jaar 2015 start met een overleg met de KBL-Vrienden om samen met hen het jaarprogramma van dit landelijke platform inhoud te geven. Wat betreft het landelijke karakter van sKBL is het aardig te vermelden dat nu ook enige gemeentes met veel buitenplaatsen of landgoederen overwegen zich bij sKBL aan te sluiten.

SONY DSC

Provinciale betrokkenheid
De betrokkenheid van de Nederlandse provincies bij sKBL is een andere belangrijke mijlpaal. In de afgelopen jaren kregen de afzonderlijke provincies de eindverantwoordelijkheid voor het landschap en de natuur waarvan het cultuurgroene erfgoed onderdeel uitmaakt. Deze decentralisatie kan voordelig zijn, maar feit is ook dat de afzonderlijke provincies ieder voor zich natuurbeleid ontwikkelen. De behoefte van de regering om minder te regelen, leidt wat dit onderwerp betreft wel tot nieuwe vormen van complexiteit en is niet risicoloos voor KBL’s. Hun oorsprong is vaak ouder dan de vroeg 19de-eeuwse provinciegrenzen. Om over dit onderwerp met de provincies te kunnen afstemmen, is het goed nieuws dat de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht zich bij sKBL als betrokken partij hebben gemeld. Een vierde provincies doet dit vermoedelijk in januari 2015. Twee andere provincies oriënteren zich welwillend op aansluiting. Daarmee is in 2015 een interprovinciaal overleg tussen sKBL en de provincies in ieder geval een belangrijk agendapunt van sKBL.

Van andere maar niet minder belangrijke orde is het contact met de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) Na een periode van heroriëntatie gaat de NKS verder als kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats. Een taak die sKBL van harte toejuicht en de gelegenheid biedt om samen op te trekken. Een start is gemaakt in het samen toetreden tot de programmaraad van een Kennisplatform voor kastelen en buitenplaatsen op initiatief van de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE) te Amersfoort. Deze bijeenkomsten staan open voor direct bij KBL’s betrokken personen. De Vakgroep Buitenplaatsen en Landgoederen van de Rijksuniversiteit Groningen, NKS en sKBL vullen in overleg dit programma samen met de RCE in.

SONY DSC

sKBL is in toenemende mate actief op de sociale media Twitter, Facebook en LinkedIn. Het aantal belangstellenden dat hier informatie leest van en over KBL’s is groeiend. Telkens als er iets actueels of bijzonders te melden is, volgt berichtgeving aan de groep geïnteresseerden. Vaak leveren leden van deze digitale netwerkgroepen bruikbaar advies, tips of commentaar. Heeft u een interessant bericht dan kunt u ons dit mailen. We kijken er graag naar. Ook in diverse tijdschriften en op andere internet sites krijgt sKBL meer aandacht. Telkens als een tijdschrift over sKBL bericht, neemt het aantal belangstellenden voor de digitale nieuwsbrief toe. Op naar de eerste 10.000 abonnees.

Excursies en lezingen
Hierbij melden wij u dat sKBL in juni 2015 haar eerste sKBL-excursie organiseert. Datum, programma en verdere details volgen in een volgende nieuwsbrief. Ook zal in 2015 de eerste sKBL-lezing worden gehouden. Deze lezing, bestemd voor zowel betrokkenen als belangstellenden, biedt de toehoorders een vernieuwende, verrassende of leerzame visie op de complexe vraagstukken die samenhangen met het beheer en/of behoud van Nederlandse KBL’s. Tegelijk biedt dit welkome mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en voor sKBL om meer contact met u te krijgen.

Ik nodig u graag uit om met ons actief te worden in het behoud van al onze cultuurgroene erfgoederen. Mocht u vragen hebben, een schenking willen doen, vrijwilliger op een buitenplaats of Vriend van sKBL willen worden of ons gewoon een bericht of reactie willen geven, ik verneem graag van u.
Rest mij u zeer hartelijk te bedanken voor uw steun, betrokkenheid, belangstelling, aanbiedingen, schenkingen of anderszins gedurende dit eerste jaar van sKBL.

bloemen

Het sKBL-bestuur, redactie, vrijwilligers en correspondenten wensen alle volgers, Vrienden, lezers en liefhebbers van het prachtige cultuurgroene erfgoed een mooi Kerstfeest toe en een goed, gezond en leerrijk 2015. Graag tot ziens.

René W.Chr. Dessing
directeur sKBL
rdessing@skbl.nl

Scroll naar boven