Directie en team van sKBL gewijzigd

Bestuur, directie en team van sKBL is per 1 augustus 2019 gewijzigd.
Onder het goede voorzitterschap van Chris Kalden (oud-directeur Staatsbosbeheer) groeide sKBL uit tot een solide organisatie, waarin nu ruim 200 kastelen, historische buitenplaatsen, landgoederen (KBL) en andere partijen participeren. Kalden draagt zijn functie per 1 augustus 2019 over aan René Dessing. Deze richtte sKBL in 2014 op en was vanaf de oprichting als directeur actief. Voorts draagt penningmeester Luydert Smit (Meijburg & Co) zijn bestuurstaak over aan fiscalist Jos Vork (Tol Vork Groeneveld). Verder bestaat het bestuur uit: Erik Wanrooij (secretaris) Rylana Seelen (lid), Herma de Heer (lid) Jan-Hylke de Jong (lid) en Oldrik Verloop (lid). Jennemie Stoelhorst is m.i.v. 1 augustus 2019 directeur van sKBL. Daarvoor was zij als projectleider bij sKBL betrokken. Het bestuur is verheugd dat zij deze taak op zich neemt, daarbij geholpen door haar grote netwerk in de erfgoedwereld en haar organisatorisch talent. 

Was het bestuur in de eerste jaren wat meer op afstand betrokken, dit zal wijzigen. Dessing: “We willen de kennis en expertise van bestuur en team optimaal benutten. sKBL richt zich op publieksbereik en geeft voorlichting over KBL. Daarnaast spannen wij ons in om de gevarieerde wereld van direct betrokkenen te informeren, adviseren en te verbinden. Voorts organiseren wij studiedagen en de sKBL International Summer School 2020, reiken wij de Ithakaprijs en het Ithakastipendium uit (beide € 5.000,-), werken met provincies en toeristische partijen aan de promotie van dit Nederlands monumentale erfgoed in binnen- en buitenland, informeren d.m.v. sociale media en vierjaarlijkse digitale nieuwsbrieven. Zo creëren wij kansen en mogelijkheden en voeden de groeiende maatschappelijke belangstelling voor KBL”.

Vanaf 1 augustus neemt Caroline van Wijhe-de Boer de eindredactie van de sKBL nieuwsbrief over van Saskia Ouwehand, die onder andere deze taak vanaf de oprichting uitvoerde. Saskia Ouwehand zal op enige afstand vrijwillig betrokken blijven. Verheugd is de stichting dat Lenneke Berkhout secretaris wordt van de sKBL International Summer School. Zij promoveert volgend jaar op een onderzoek naar “De wereld van hoveniers van de prinsen en prinsessen van het Huis van Oranje-Nassau, 1621-1730”. Dit najaar wordt Gieneke de Ruiter voor sKBL actief. Na haar ondersteunende functie bij onderwijsmanagement, zet zij zich dan in voor de organisatie van de talrijke inhoudelijke evenementen en studiedagen van sKBL.