Dineren aan de gracht. Aan tafel bij Van Loon

Bij gelegenheid van de expositie Dineren aan de gracht in Museum van Loon die in januari 2019 werd afgesloten, verscheen een bijzonder aantrekkelijk boek dat bedoeld is achtergronden te geven bij die tentoonstelling.

Feitelijk is dit boek veel meer dan dat. De inhoud geeft een uitstekend verhaal over de opkomst van de Loonse later Amsterdamse koopmanfamilie Van Loon. Door voordelige huwelijken en financiële dienstverleningen (de Van Loons waren succesvolle bankiers) behoorde de familie tot de meest vermogenden van de 19de eeuw. Hier komen geld en adel door huwelijken bijeen, waardoor talrijke telgen uit dit geslacht bijzonder veel aandacht hadden voor representatie, préséance en décor.

Dineren en alles wat daarmee samenhangt, is het centrale thema van dit boek en Willem te Slaa behandelt dit onderwerp door enige eeuwen heen dat rond de Tweede Wereldoorlog eindigt. Knap weet hij persoonlijke details van verschillende familieleden te koppelen aan tafel- en inrichtingsvoorwerpen uit Museum van Loon of elders. Telkens kijkt hij of de aanwinst van objecten te koppelen is aan huwelijken of andere feestelijke familieaangelegenheden. Bijzonder is ook dat hij de vele buitenplaatsen die deze familie bezat in zijn verhaal betrekt. Zo komt de lezer het nodige te weten over de inrichting of allerhande gebruiken op buitenplaatsen in het Gooi, Kennemerland of elders in Europa. Hij beschrijft feestelijkheden, sociale contacten en over de invulling van taken door leden van de familie als lid van de hofhouding (Thora van Loon-Egidius was lange tijd dame du palais of hofdame van koningin Wilhelmina). Naast alle glitter op de bel-etages gaat de inhoud van dit boek ook in op de personeelsleden van de familie, hoe zij gekleed werden, wat zij aten of wat hun rol was in het leven van hun werkgevers.

In enige kaders en door het herinterpreteren van dertig recepten uit de keuken van de familie Van Loon geeft culinair publiciste Janny van der Heijden een goede aanvulling op de inhoudelijke bijdrage van Willem te Slaa. Haar ‘vertaling’ naar onze tijd van verrukkelijke (en maakbare) recepten maakt dat dit geen boek is dat de boekenkast in verdwijnt. Eerder leverde Van der Heijden een bijdrage in een bundel over Kasteel Groeneveld te Baarn over eten en koken op Kasteel Groeneveld (Tóth, 2012). Haar bijdrage vormt een terecht onderdeel in dit boek. Kortom een informatief en leuk boek want goed geschreven, aantrekkelijk gedocumenteerd met prachtige foto’s van schilderijen en voorwerpen en niet in de laatste plaats door toevoeging van talrijke recepten uit de keuken van de familie Van Loon. RD

Dineren aan de gracht. Aan tafel bij Van Loon verscheen bij Nijgh & Van Ditmar. Het is een gebonden uitgave die voorzien is van talrijke afbeeldingen en recepturen. Het telt 192 pagina’s

Janny van der Heijden en Willem te Slaa, Dineren aan de gracht. Aan tafel bij Van Loon, Amsterdam 2018.
ISBN 9789038805580                           
Prijs: € 30,99

Scroll naar boven