Denken in steen, bouwen op papier

Jeroen Goudeau, Denken in steen, bouwen op papier. Een kleine geschiedenis van het architectuurboek, Nijmegen 2016

Denken in steenIn de ontwikkeling van de bouwkunst spelen architectuurboeken een belangrijke rol. Ook aan de bouwkundige vormgeving en ontwikkeling van villa’s, kastelen en buitenplaatsen (en tuinen) hebben zulke boeken een bijdrage geleverd. Vanaf de 15de eeuw gaat men zich in Italië verdiepen in de klassieke bouwwerken van de Grieken en Romeinen. Hierbij speelde de heruitgave van de boeken van de klassieke bouwheer Marcus Vitruvius Pollio een zeer belangrijke rol. Renaissance architecten zoals Leon Battista Alberti, Andrea Palladio en anderen vertaalden zijn bouwopvattingen naar gebouwen die zij in hun eigen tijd realiseerden. Dat is opgemerkt en in heel Europa (en later in Amerika) nagevolgd in de daarop volgende eeuwen. Nieuwe architectuurboeken zijn altijd en door de eeuwen heen verschenen. Zij waren en zijn bedoeld om discussies over gebouwen en het bouwen zelf te bevorderen en bevorderen de zoektocht naar nieuwe bouwkunstige vormen. De uitvinding van de boekdrukkunst gaf dan ook vleugels aan de verspreiding van architectuurideeën en stedenbouwkundige vernieuwingen.

Dit boek is het gevolg van een ontdekking door Jeroen Goudeau van een bijzondere collectie architectuurboeken in de Nijmeegse Universiteitsbibliotheek. Die verzameling bestaat uit ruim 550 titels over architectuur uit de 16de tot en met de 20ste eeuw. Over de ontdekking van Goudeau en de 120 meest opmerkelijk boeken handelt dit boek waarin een hoofdstuk is gewijd aan tuin, landschap en landbouw. Tegelijk met het verschijnen van dit boek is in Museum Valkhof in Nijmegen tot 29 mei 2016 een tentoonstelling te zien die gewijd is aan deze bijzondere universitaire boekenverzameling. Op de tentoonstelling spelen de verschillende drukken van De Architectura, zoals de boeken van Vitruvius heten, een belangrijke rol. Van het oorspronkelijke boek zijn geen afbeeldingen overgeleverd, dus die werden voor elke heruitgave opnieuw gemaakt. Ook zijn er boeken te zien met fraaie illustraties van geometrische tuinen, koepels en zuilen, molens, bruggen, bijbelse gebouwen en Rome in de 16de eeuw. RD

Denken in steen, bouwen op papier. Een kleine geschiedenis van het architectuurboek is een ongebonden uitgave, telt 224 pagina’s en heeft vele kleurenafbeeldingen. Het boek is bij Vantilt in Nijmegen uitgegeven. Informatie over de expositie vindt u bij museum het Valkhof:
ISBN 978 9460 042 775
Prijs: € 19,95

Scroll naar boven