Den Treek Henschoten. Een familielandgoed ontsluierd

Marco Willemse & Rob Gerritsen, Den Treek Henschoten. Een familielandgoed ontsluierd, Stichting Regionaal Spitwerk 2018

Waar je ook woont in Amersfoort, Leusden, Woudenberg, Maarn, Driebergen of Zeist, voor je het weet zit je midden in de uitgestrekte bossen van landgoed Den Treek-Henschoten. In een unieke samenwerking tussen de Stichting Regionaal Spitwerk en de eigenaren van het landgoed Den Treek-Henschoten is dit mooie boek ontstaan. Het biedt zicht op hetgeen hier achter de schermen van dit grote particuliere landgoed gebeurt. In de inleiding van dit boek stellen de auteurs dat bij de familie De Beaufort al vroeg groen bloed in de aderen vloeide. Deze familie droeg er zorg voor dat Den Treek vrijwel ongeschonden onze tijd haalde. De start van dit goed ligt bij de Franse generaal Marmont. Hij droomt tijdens de Napoleontische bezetting ervan om ergens in ons land een Nederlands-Franse enclave te vestigen, waar Franse militairen zich zouden kunnen mengen met de Nederlandse bevolking. Om die reden koopt hij een boerderij (Henschoten geheten) met omringend boerenland. Overigens is generaal Marmont ook de man achter de pyramide van Austerlitz. Marmont wordt naar de strijd in Egypte geroepen en keert niet meer terug naar onze streken. Na de val van Napoleon is hij gedwongen zijn landbezit te verkopen. Hij doet dit aan de Utrechtse burgemeester Van Asch van Wijck. Eerder kocht Willem Hendrik de Beaufort (1775-1829) hier in deze omgeving ook een boerderij en de herberg Den Treek, waarmee de naam gedeeltelijk is verklaard. Het vermogen van de De Beauforts komt tot stand door de lakenhandel en slimme huwelijken. Geld genoeg om dit landgoed telkens met landaankopen uit te breiden. Door een huwelijk tussen een zoon van Willem Hendrik met de dochter van een landeigenaar en bankier Stoop en weer later door een huwelijk met een dochter van Van Asch van Wijck ontstaat een omvangrijk landgoed, dat later nog meer in omvang toeneemt als de gemeenschappelijk heidegronden door de staat worden verkocht. Nu behoort Den Treek Henschoten (na Twickel) tot de grootste aaneengesloten particuliere landgoederen van ons land met ruim 600 eigenaren.

Dit prima verzorgde boek bevat een lezenswaardige biografie van het landgoed waarin het verleden en heden elkaar afwisselt. Het behandelt in achttien hoofdstukken de meest uiteenlopende aspecten die met het behoud en beheer van Den Treek Henschoten samenhangen. Eerst gaan de auteurs in op de markante geschiedenis van het landgoed, afgewisseld met beschouwingen over de seizoenswisselingen op Den Treek. Dit zijn de ingrediënten waarmee dit boek over heden en verleden, over eigenaren en bewoners, over bezoekers en gebruikers van het landgoed tot stand is gekomen. Auteur is Marco Willemse terwijl Rob Gerritsen de vele prachtige (natuur-)foto’s in dit boek maakte. RD

Den Treek Henschoten. Een familielandgoed ontsluierd is een uitgave van stichting Regionaal Spitwerk. Het betreft een gebonden uitgave van 136 pag. met veel kleurrijke foto’s.

ISBN 978 9082 453 041    Prijs: € 24,50

Scroll naar boven