Agenda – Den Haag voor even centrum Europees particulier grondbezit

Landeigenaren uit heel Europa komen deze week naar Den Haag in het kader van de Algemene Vergadering van de European Landowners’ Organization (ELO). De bijeenkomst vindt plaats in Nederland, omdat ons land in de eerste helft van 2016 het voorzitterschap van de Europese Unie bekleedt. Europa speelt een belangrijke rol op het gebied van landbouw- en natuurbeleid.

Op de agenda staan onder meer de vereenvoudiging van het ingewikkelde Europese landbouwbeleid, en de evaluatie van de Europese natuurwetgeving (de Vogel- en Habitatrichtlijnen), die door veel particuliere beheerders als te rigide wordt ervaren. Ook duurzaam bodembeheer en innovatie staan hoog op de agenda.

Tijdens de Algemene Vergadering zullen vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Economische Zaken de inzet van de Nederlandse overheid gedurende het EU-voorzitterschap toelichten. Ten slotte zal het gezelschap kasteel Duivenvoorde en waterleidingbedrijf Dunea bezoeken, die beiden aanzienlijke (natuur)terreinen beheren en deze op innovatieve wijze financieren.

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) is gastorganisatie en verzorgt een deel van het driedaagse programma. Roel Robbertsen, voorzitter van de FPG, is blij dat met dit evenement de banden tussen de Europese grondeigenaren worden aangehaald. “Vanwege de grote rol van Brussel is het belangrijk dat Europese particuliere grondeigenaren elkaar weten te vinden. Bovendien hebben we in heel Europa met vergelijkbare uitdagingen te maken. We kunnen dus veel van elkaar leren.”

Bron: Federatie Particulier Grondbezit