stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL)

sKBL is begin 2014 opgericht na afloop van het succesvolle Themajaar voor de Historische Buitenplaatsen dat in 2012 plaatsvond. Met restgelden van die stichting konden wij  een start maken. Er is bewust gekozen om de drie verschillende erfgoedgroepen (kastelen, buitenplaatsen en landgoederen (KBL)) in één landelijk verband te presenteren. Immers, voor velen is het verschil tussen een buitenplaats, kasteel en een landgoed onbekend of minder relevant. sKBL streeft ernaar om, in samenwerking met andere (groen/rode) erfgoed-initiatieven, meer mensen blijvend te interesseren en enthousiasmeren voor dit type erfgoed en zo levert sKBL haar bijdrage aan hun instandhouding.

Het bestuur bestaat uit:

  • Chris Kalden (voorzitter),
  • Erik Wanrooij (secretaris)
  • Luydert Smit (penningmeester)
  • Herma de Heer
  • Oldrik Verloop
  • Rylana Seelen
  • Jan-Hylke de Jong

Directeur van sKBL is (kunsthistoricus) René W.Chr. Dessing.

sKBL wordt in de uitvoering van talrijke werkzaamheden bijgestaan door een landelijk netwerk van vrijwilligers. De stichting is door de fiscale dienst voor onbepaalde tijd als culturele ANBI stichting aangemerkt. Hierdoor zijn (financiële) schenkingen aan sKBL fiscaal aftrekbaar. De voor deze ANBI status verlangde openbaarheid van gegevens is te vinden onder ANBI gegevens sKBL