De rol van de vrijwilliger bij kastelen- en buitenplaatsenonderzoek: nieuw ontdekte terreinen

De samenwerking van sKBL met de RCE, NKS, RUG en UvA in het platform Kastelen en Buitenplaatsen levert een interessant studieprogramma op dat op vrijdag 18 april 2019 plaatsvindt bij de RCE, Smallepad 5 te Amersfoort. Het programma heeft betrekking op de rol van de vrijwilliger bij kastelen- en buitenplaatsenonderzoek.

De digitalisering van archieven, oude luchtfoto’s en kaarten, het Actueel Hoogtebestand Nederland en de luchtfoto’s van de droogte van afgelopen zomer: alle zijn bronnen voor en helpen bij het vinden van onbekende terreinen waar een kasteel of een buitenplaats heeft gelegen. Niet zelden worden deze terreinen ontdekt door vrijwilligers. Hoe gaan deze te werk, wat doen de wetenschappers met de vondsten en hoe reageert de lokale, provinciale en rijksoverheid op deze vondsten? Deze vragen staan centraal tijdens het platform op 18 april . Het volledige programma treft u hieronder aan. Deelname is gratis, maar u moet zich wel aanmelden. Graag tot ziens op 18 april.
Aanmelden kan hier

Programma

13.30

Inloop met koffie en thee

14.00

Opening en inleiding op het programma
drs. Jan van Doesburg, specialist archeologie van de Middeleeuwen en Nieuwe Tijd, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, dagvoorzitter

 

Tussen zoeken en vinden
ir. Ad van Ooststroom, onderzoeker HisGis

 

Vondsten vanachter de computer: Cropmark speurtocht naar kasteelterreinen in Oost Nederland
Bert Terlouw, vrijwilliger in de archeologie

15.10

Theepauze

15.50

De rol van de wetenschapper
Heleen van Londen en Jitte Waagen, resp. assistant professor en digitaal archeoloog, Universiteit van Amsterdam

 

Bij de volgende droge zomer….
Marjolein Verschuur, hoofd afdeling Regio Noord, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

Discussie

 

Speakerscorners en afsluiting door de dagvoorzitter

17.00

Netwerkborrel

 

Scroll naar boven