De rentmeestersrekeningen van Bredevoort over de jaren 1465 en 1499-1512

Veel belangwekkende lokale geschiedenis wordt bestudeerd en bewaard door geïnteresseerde amateurs, maar ook door professionele streekhistorici. Dit laatste is van toepassing op de uit Winterswijk afkomstige Henk Krosenbrink. Bovendien schreef hij gedichten en toneelstukken. Zijn grote liefde voor streekgeschiedenis leidde er onder andere toe dat hij ruim 30 jaar werkte aan de transcriptie van de rentmeestersrekeningen van Bredevoort. Die dateren uit de jaren 1499-1512. In dit werk zag Krosenbrink zijn levenswerk. De historicus ontdekte deze afrekeningen in een houten kist op zolder van de scholtenboerderij Roerdink in het buurtschap Het Woold nabij de Duitse grens bij Winterswijk. Het vermoeden bestaat dat deze boekhouding samen met talrijke andere belangwekkende stukken daar eeuwenlang ongezien bewaard is gebleven. Bredevoort is een heerlijkheid die in de laatste kwart van de 12de eeuw werd gesticht en lange tijd ressorteerde onder de bisschop van Keulen, in wiens opdracht het kasteel werd gebouwd. Vanaf 1246 werd het een leen van de graaf van Gelre en Zutphen. Dit boek is vooral een rijke bron van feitelijke data (inkomsten en uitgaven) over een voornaam huishouden aan het begin van de 16de eeuw. Deze afrekeningen behoorden de ambtman van Bredevoort toe. Dit was een heerlijkheid in de directe nabijheid van Aalten.

Deze verdienstelijke uitgave is een nauwgezette transcriptie van de rentmeestersrekeningen uit genoemde periode en voorzien van commentaar in maar liefst 1886 verklarende voetnoten. Helaas was het Krosenbrink niet gegund dit levenswerk af te maken. Daarom werd de hulp ingeroepen van de mediëvist, rechtshistoricus en jurist prof. dr. Sebastiaan Roes. Zijn gecombineerde vakkennis maakte hem bij uitstek tot de persoon die deze uitgave tot een goed eindresultaat wist te leiden.

Dit boek is van belang voor mediëvisten, economische geschiedenisbeoefenaars en onderzoekers naar beheer van adellijke bezittingen en heerlijkheden in het algemeen en die van Bredevoort in het bijzonder. Het biedt een waardevol inzicht in de belangen en inkomsten van de drost van Bredevoort in die jaren. RD.

Henk Krosenbrink (transcriptie), De rentmeestersrekeningen van Bredevoort over de jaren 1465 en 1499-1512. Dit omvangrijke boek is een uitgave van Uitgeverij Fagus in opdracht van de Henk Krosenbrink Stichting te Aalten. Het is gebonden uitgave van 656 pagina’s.

Henk Krosenbrink (transcriptie), De rentmeestersrekeningen van Bredevoort over de jaren 1465 en 1499-1512, Aalten 2022
ISBN 978 90 832037 99
Prijs: € 50,- excl. € 7,50 verzendkosten (zie www.fagus-uitgeverij.nl)

Scroll naar boven