De muren van Wegdam

Familieorde, hiërarchie en privacy in adellijke huizen (1550-1650)

Conrad Gietman kreeg het Ithakastipendium toegekend voor onderzoek dat hij doet naar het familieleven en de positie van het dienstpersoneel in adellijke huishoudingen in de zestiende een zeventiende eeuw.

Hoewel er al veel geschreven is over buitenplaatsen en kastelen, is dat nog altijd vooral een geschiedenis van de gebouwen, interieurs, tuinen, parken en landgoederen. We weten maar weinig over het dagelijks leven en de hiërarchische ordening van dat leven. Dat geldt misschien nog wel het meest voor de zestiende en zeventiende eeuw. Toch kunnen we wel degelijk meer inzicht krijgen in het leven binnen de muren van kastelen dankzij boedelinventarissen, rekeningen, brieven en gerechtelijke stukken. Als voorbeeld noemt Gietman een fascinerende, zich jarenlang voortslepende ruzie binnen de familie Van Coeverden op kasteel Wegdam in Goor, waar moeder en zoon niet samen door een deur konden en derhalve strikt gescheiden huishoudens voerden onder hetzelfde dak, maar gescheiden door een voor dit doel gemetselde muur. Die muur symboliseerde de volledig verstoorde verhouding tussen de twee. Moeder en zoon leefden voortaan op voet van oorlog en pleegden veelvuldig aanslagen op elkaars territorium.

Hoewel de bronnen schaars zijn valt er nog veel te ontdekken over de verhoudingen binnen een huishouden. Het onderzoek van Conrad Gietman brengt ons wellicht spannende inzichten. Op zijn blog Republiek van Adel zal hij af en toe verslag doen van zijn onderzoek.

Pentekening van Wegdam (Wekdam) door Cornelis Pronk uit 1732

 

 

 

Scroll naar boven