De Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België stelt zich voor

De Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België werd gesticht in 1934, een tijd van grote economische en sociale crisis. Het particuliere bouwkundig erfgoed liep in deze periode gevaar. Overnames werden moeilijker en de bewustwording van de meerwaarde van ‘oude stenen’ diende dringend gestimuleerd te worden. Sinds haar oprichting heeft de vereniging voortdurend geijverd om de pracht van dit soms onbekende en onbeminde erfgoed in de kijker te zetten. De private historische woningen en hun omringende parken en tuinen zijn kwetsbaar en worden soms bedreigd. Hun schoonheid en historisch belang bewijzen echter dat zij wezenlijk deel uitmaken van het culturele patrimonium van onze gewesten en het verdienen gekoesterd en beschermd te worden.
De missie van de Koninklijke Vereniging der Historische Woonsteden van België onderschrijft meerdere doelstellingen.

Raad en Daad
De vereniging helpt met raad en daad leden en niet-leden bij het klasseren van monumenten en landschappen. Zij helpt hen eveneens bij het onderhoud, de restauratie en het openstellen van hun woningen.

Beheer van drie middeleeuwse kastelen
Vijfenzeventig jaar ervaring heeft een eigen know how tot stand gebracht. De vereniging is zelf eigenaar van drie middeleeuwse kastelen, die deze op gepaste wijze beheert. Het slot van Laarne, een opmerkelijk middeleeuws kasteel gelegen op 10 km afstand van Gent. Het wordt als museum benut en is daardoor een toegankelijk monument. Laarne bezoeken of er een evenement vieren blijft een onvergetelijke belevenis! (https://www.kasteelvanlaarne.be/)

Kasteel van Laarne

Gelegen in de omgeving van Brussel is de waterburcht van Beersel één van de zeldzame getuigen van middeleeuwse militaire architectuur in België. Het kasteel wordt verhuurd aan de gemeente Beersel via een erfpachtovereenkomst. Er worden veel activiteiten georganiseerd. (www.visitbeersel.be)
Het kasteel van Corroy-le-Château wordt beschouwd als het meest opmerkelijk middeleeuwse Belgische kasteel uit de 13de eeuw. Het is beschermd als uitzonderlijk erfgoed van Wallonië. Het kasteel wordt beheerd door markies de Trazegnies samen met de vereniging. (www.corroy-le-chateau.be)

Uitreiking erfgoedprijzen
Onze historische huizen zijn weliswaar eerst en vooral private en familie leefruimtes, maar ze hebben zich wel ingeschreven in de collectieve geschiedenis van onze gewesten. Hun onderhoud en beheer veronderstelt de opvolging van periodieke werkzaamheden waarbij beroep wordt gedaan op deskundige ambachtslieden en gekwalificeerde experten. In deze optiek, gedreven door schoonheidsliefde en respect voor de geschiedenis, moedigen wij ieder jaar restauratieprojecten aan.

De Vereniging reikt jaarlijkse erfgoedprijzen uit te weten:
De Prijs van de HWTB, prins Alexander de Merode voor het Patrimonium aan personen of instellingen die zich in België verdienstelijk hebben gemaakt op het vlak van monumentenzorg (max. € 10.000). Uiterste datum om een dossier in te dienen: eind maart.
De Prijs van de HWTB, graaf Thierry de Looz-Corswarem voor Parken en Tuinen, voornamelijk bestemd voor privéparken, tuinen en landschappen (beloning van max. € 7.500). Uiterste datum om een dossier in te dienen: eind maart.
Het Mecenaat van de Ambachten: ambachtslieden schenken 40 prestatie-uren aan de restauratie van een beschadigd bouwelement van een woonstede.
Het reglement van deze prijzen kunt u raadplegen via onze website (www.historische-woonsteden.be). Alle laureaten worden bekend gemaakt op de Algemene Vergadering van de vereniging in aanwezigheid van erevoorzitter Z. K. H. prins Lorenz van België.

Belichten waarde erfgoed
Onze website, het driemaandelijkse tijdschrift en onze excursies en bijeenkomsten dienen als vensters op de buitenwereld. Hiermee belichten wij, niet enkel bij het grote publiek maar ook bij de overheden en andere instellingen, de culturele, historische en economische waarde van ons erfgoed. Tijdens de excursies verkennen wij authentiek en levend erfgoed in eigen land. Een leerrijke ervaring!
Voor familie- en/of professionele bijeenkomsten kunnen wij geschikte culturele excursies in België organiseren. Enkele voorbeelden: de abdijen van Averbode, Herkenrode en Tongerlo, Brugge en het museum Adornes, het kasteel van Laarne in augmented reality, Luik en de decors van Carpay, kastelen zoals Annevoie, Bioul, Hex, Louvignies, Lozer, Leeuwergem, enz.

Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan gerust contact met ons op. www.historische-woonsteden.be  of Louisevandewerve@historische-woonsteden.be of administratie@historische-woonsteden.be

Scroll naar boven