De Hollandse porseleinroute

D.H. Van Wegen (red), De Hollandse porseleinroute, Loosdrecht 2017

De Hollandse PorseleinrouteStichting Hollands Porselein publiceerde recent een bewerkte en aangevulde herdruk van een artikel uit 2004 over de opkomst en verspreiding van Europees porselein. In ons land is slechts een korte periode porselein geproduceerd en wel tussen 1760 en 1810. De hier gemaakte objecten waren van hoge kwaliteit en er werd op grote schaal geproduceerd. Het lukte de producenten echter niet of nauwelijks om deze producten op een rendabele wijze aan de man te brengen. De Hollandse porseleinproductie begon in Weesp, ging over naar Loosdrecht en eindigde in Oud- en Nieuwer-Amstel. In diezelfde periode werd ook in Den Haag porselein gemaakt.

Het boekje biedt aardige informatie over deze productieperiode. Zo wordt de lezer duidelijk wat porselein is en hoe het productieproces hier bij ons op gang kwam. Dat initiatief lag bij een Amsterdamse koopman. Hij begon, samen met enige Britten, bij Weesp een fabriekje. Vanwege hun faillissement moesten zij echter al spoedig stoppen waarna Bertrand Philip Sigismund Albrecht graaf van Gronsveld Diepenbroick Impel het bedrijf aankocht. Als gewezen diplomaat in Berlijn wist hij hoe het Pruisische hof en alle andere Koninklijke hoven in Duitsland volledig in de ban waren geraakt van een porseleingekte. Ook hij koos Weesp als vestigingsstad vanwege het nabijgelegen Amsterdam met zijn grote afzetmarkt. Weldra startte ook in Loosdrecht een porseleinfabriek. Hier was dominee Johannes de Mol initiatiefnemer. Zijn achternaam werd benut als merknaam voor Loosdrechts porselein: M.O.L. Dit stond voor Manufacture Oud-Loosdrecht. Verder worden in het boekje ook de Haagse en ouder-Amstelproducten behandeld.

In onze tijd is het nodige Loosdrechts porselein te bezichtigen op Kasteel-Museum Sypesteyn te Loosdrecht. Ook tonen Kasteel Duivenvoorde te Voorschoten, het Keramiekmuseum Princessehof (Leeuwarden) en het Haags Gemeentemuseum veel porseleinen voorwerpen uit deze verschillende productielijnen in hun permanente opstellingen. RD

De Hollandse porseleinroute telt 30 pagina’s en wordt door de Stichting gratis ter beschikking gesteld aan openbare instellingen die Hollands porselein tentoonstellen. Daar verkoopt men het boekje à € 6,50 waarna dit bedrag ten goede komt van de verkopende instelling. De Stichting Hollands Porselein staat onder bescherming van Mr. E. Veder-Smit, die binnen onze stichting de Ithakaprijs en -stipendium mogelijk maakt. Zie ook: www.stichtinghollandsporselein.nl

ISBN 978 9090 302 928 Prijs: € 6,50. Ook bij Rob Labadie (penningmeester van de stichting) is het boekje te bestellen: r.labadie@live.com

Scroll naar boven