De Hollandse buitenplaatsen

Dit jaar (2018) is sKBL een samenwerking aangegaan met de provincies Utrecht, Noord- en Zuid-Holland in een project getiteld: Hollandse buitenplaatsen.
Oud Poelgeest, Oegstgeest (ZH)

Buitenplaatsen bezitten een geschiedenis die ouder is dan de instelling van provinciale grenzen en daarmee overstijgen ze die grenzen ook. Immers, veel buitenplaatsen ontstonden vanuit een stadse energie toen ze door Hollandse kooplieden, regenten en patriciaat werden aangelegd. Dit legitimeert de inzet om de buitenplaatsen vanuit een landelijke en/of interregionale inspanning meer zichtbaar te maken. Een wens die op dit moment sterk bij de provincies Noord- en Zuid-Holland en Utrecht gezamenlijk leeft. In deze drie provincies bestond een grote behoefte aan buitenleven. Dit kreeg destijds vorm in de aanleg van duizenden grote en kleine buitenplaatsen, die alle in aanleg en gebruik aan elkaar verwant zijn of zelfs op elkaar lijken. De term  Hollandse buitenplaatsen kan men gerust toepassen, ook voor die plekken die in Utrecht langs de Vecht en andere waterwegen werden aangelegd.  Ons werkgebied omvat voorts de Gooi- en Vechtstreek, Kennemerland, de binnenduinrand van Alkmaar tot Den Haag en de Bollenstreek.

Paviljoen Welgelegen, Haarlem (NH)

Door middel van een digitaal portaal, te bereiken via de website van sKBL, zal de geschiedenis en het heden van de Hollandse buitenplaatsen worden verteld. Hierbij worden regionale eigenheden uit de drie participerende provincies herkenbaar en onderscheidend in beeld gebracht. Het project zoekt ook nauwe samenwerking met uiteenlopende groepen van buitenplaatseigenaren, andere direct betrokkenen en allen bij de instandhouding van het monumentale erfgoed relevante partijen. Die inspanning levert tegelijk ook de versteviging van het netwerk en kennisdeling op.

Oud Amelisweerd, Bunnik (Utr)

De meerwaarde van dit project zit in de mogelijkheid tot het leggen van verbinding tussen de verschillende regio’s en buitenplaatsen. Het is een belangrijke eerste stap in de richting van een verbindend, grensoverschrijdend en actueel portaal voor het publiek. Een dergelijke bundeling van informatie is voor iedere provincie met historische buitenplaatsen, kastelen en landgoederen zinvol en interessant. Het project kan zich dus eenvoudig uitbreiden naar andere provincies.

Dit project komt mede tot stand dankzij financiële ondersteuning vanuit de provincies Zuid-Holland (Erfgoedlijn Landgoederenzone), Noord-Holland en Utrecht.

Mocht u meer informatie wensen of een bijdrage willen leveren aan het project, neemt u dan contact op met Jennemie Stoelhorst via jstoelhorst@skbl.nl. Zij is voor sKBL de projectleider van dit bijzondere initiatief.