De HollandCity aanpak voor kastelen en buitenplaatsen

De provincies Gelderland, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland hebben het Nationaal Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) de opdracht gegeven om een toeristische campagne in Duitsland en Vlaanderen te ontwikkelen en uit te voeren voor kastelen en buitenplaatsen. Daartoe is een alliantie gevormd van fundings-, toeristische en erfgoedpartners die een breed draagvlak laat zien voor dit initiatief om voor internationale bezoekers Nederlandse kastelen en buitenplaatsen te ontwikkelen als aantrekkelijk reisdoel.

Doelen van het project zijn een verbindend Nederlands verhaal te creëren en aanbod te koppelen en op elkaar af te stemmen. Dat verhaal moet bekender worden onder internationale bezoekers en zij moeten ook worden aangetrokken. De kernboodschap van het verhaal is: ontdek de pracht en praal van de Nederlandse kastelen en buitenplaatsen, waarin een selectie is gemaakt van 30 aantrekkelijke kasteelmusea in combinatie met kasteelhoreca en fiets- en wandelroutes langs kastelen en buitenplaatsen. De locaties liggen op korte reisafstand van elkaar, ideaal om per fiets gemakkelijk en comfortabel te bereiken. Wandelen kan hierin ondersteunen. Het project gaat van start met 29 kasteelmusea die als ensemble een bijzondere collectie en/of tuin hebben en vanaf Antwerpen en Düsseldorf in twee uur rijden of minder per auto bereikbaar zijn. sKBL vervulde in het voorbereidende proces een inhoudelijke en adviserende rol.

Uit onderzoek van het NBTC is naar voren gekomen dat de Duitse en Belgische ‘traditionals’ en upperclass reizigers, vooral als individuele bezoekers, de meest kansrijke doelgroepen zijn voor het thema kastelen en buitenplaatsen.

In het jaar 2017 wordt gewerkt aan het opbouwen van content (moodfilms, beeldbank, online artikelen)  en het interesseren van Duitse en Vlaamse pers. In de jaren 2018 en 2019 verschuiven de inspanningen naar campagnes en het stimuleren van het gedrag (conversie). Er zijn kansen voor een drieledige strategie: een dagbezoek vanaf het verblijf van de toerist in Nederland, een dagbezoek vanaf het herkomstland en een korte vakantie rond bezoeken aan kastelen en buitenplaatsen. De NBTC website holland.com die jaarlijks al 11 miljoen bezoeken kent, krijgt een belangrijke wervende rol. sKBL en de kasteelmusea zelf worden betrokken bij de content en de persbewerking. Ook  boekbare kasteel- en landgoedhotels (en B&B) worden meegenomen. Diverse meertalige downloadable kasteelroutes per fiets en als wandeling zullen beschikbaar zijn. In 2018 zal de verdere productontwikkeling centraal staan. Diverse locaties van de volggroep zullen gereed zijn voor internationale campagnes in samenwerking met de NBTC-kantoren in Duitsland en België. In 2018 worden de internationale marketingactiviteiten verder uitgebreid en zal de internationale consument meer benaderd worden. Het jaar 2019 zal op uitbouw van de groei zijn gericht. Andere landgoedmusea dan de 30 koplopers die voldoen als gastvrij voor buitenlandse bezoekers en passen binnen de verhaallijn Castles and Country Houses kunnen ook toetreden tot het project. Het gaat dan om locaties die een ruime openstelling hebben, meertalig zijn ontsloten via site en collectie én bereid zijn om gezamenlijk campagne te voeren.

Meer informatie bij:

NBTC Holland Marketing – Prinses Catharina-Amaliastraat 5 – P.O. Box 63470 – 2502 JL THE HAGUE

Arno Ruis, projectleider kastelen en buitenplaatsen – mailto:aruis@holland.com

tel. 0031 6 518 225 93 – Follow me on twitter: @arnoruisnbtc.nlwww.holland.com

 

 

Scroll naar boven