De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners

Laat ik beginnen met een puntje van kritiek over de lay-out van dit boek. Bij het doorbladeren van dit gebonden boek valt direct op dat de vormgever er een wat saaie uitgave van maakte. Dat is best jammer, want Bicknese besteedde veel tijd aan dit onderzoek naar het verdwenen kasteel Hof van den Houte in zijn woonplaats Etten-Leur. Iets meer kleur (en wat minder roze), iets aantrekkelijker beeld en iets meer tekstvormgeving zouden dit boek aantrekkelijker hebben gemaakt. Dit gezegd hebbende maak ik graag een compliment aan de auteur voor zijn vele uren van onderzoek waarin hij veel onbekende informatie over dit kasteel boven water wist te krijgen.

Het kasteel heeft er vijf eeuwen gestaan. Zijn dit aanvankelijk summiere bronnen, na aanvang van de 17de eeuw komt veel meer informatie voorhanden. Naast bewonersgeschiedenis krijgt ook het bouwkundige verloop ruim aandacht. Het doek voor het kasteel viel definitief in 1815, toen het gebouw werd verkocht om te worden gesloopt. Er heerste toen een algehele malaise in de post-Napoleontische tijd. Informatief is het verhaal over de eerste niet-adellijke eigenaar zijnde Cornelis Cornkoper. Hij bezat het kasteel 40 jaar en staat te boek als een lastige, autoritaire persoonlijkheid. Na zijn dood vermaakt hij zijn bezit aan zijn dienstmeid, die als wees 40 jaar eerder op het kasteel was komen wonen.

Het circa 200 pagina’s tellende boek bevat vier delen die een bepaalde periode centraal stellen. Het begint in de Middeleeuwen met informatie over de bouw van dit kasteel door de heren van Ten Houte en Etten. Na verloop van tijd gaat dit over op de families Uten Houte en Steenwech, waarna de Antwerpse koopman Jan Pot het geheel in handen krijgt. Het bezit is dan nauw verweven met personen die het gezag in handen hadden en dat was rond 1450 de heer van Breda. In deel twee komen de 16de en 17de eeuw aan bod en het derde deel gaat in op de laatste honderd jaar. Dat waren de jaren 1717-1816. Interessant is dat wordt ingegaan op de verwerving van een sloopvergunning voor het kasteel. De toenmalige eigenaar Govert van der Mee schreef zes kantjes met argumenten, maar een sloopvergunning werd hem geweigerd. Mogelijk had dit te maken met het feit dat de dorpsburgemeester tegenover het te slopen pand woonde. Beide partijen bleven elkaar met brieven, eisen en voorwaarden bestoken, wat uiteindelijk door de Gedeputeerde Staten van Brabant ten voordele van de eigenaar werd beslist en tot de ondergang leidde. In het vierde en laatste deel gaat de auteur in op archeologisch onderzoek naar het verdwenen kasteel waarop een winkelcentrum zou verrijzen. RD

De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners werd uitgegeven door de Heemkundekring “Jan uten Houte” te Etten-Leur, die dit ook financieel mogelijk maakte. Het is een gebonden en geïllustreerde uitgave.

M.J. Bicknese, De geschiedenis van kasteel “Hof van den Houte” en zijn bewoners
ISBN 978 9070 432 225
Prijs: € 24,50, excl. verzendkosten
Bestellen via mjbicknese26@gmail.com

Scroll naar boven