De geschiedenis van kasteel Cartils

 

Leon Hupperichs, De geschiedenis van kasteel Cartils, Maastricht 2018

Dit boek bevat een volledig overzicht van de geschiedenis van kasteel Cartils, dat in een gelijknamig buurtschap ligt tussen de dorpen Wylre en Wittem in Zuid-Limburg. Cartils bestaat uit een kasteel, de kasteelhoeve en een hofstede. Deze bevindt zich op de plek waar ooit een voorburcht heeft gestaan. De vroegste vermelding van Cartils dateert uit 1257 en de eerste afbeelding uit 1613. De naam is afgeleid van het Latijnse woord ‘cortils’. Dit betekent ‘tot een hof (curtis) behorend’. De vroegste geschiedenis vangt aan in de 13de eeuw maar het complex dat onze tijd haalde, dateert van 1450 en later. Eeuwenlang was Cartils het bezit van de adellijke familie Hoen van Cartils. Deze wijdvertakte familie had vele bezittingen in Limburg, België en Duitsland. Dit geslacht stierf in 1823 voorgoed uit waarna nieuwe eigenaren op Cartils kwamen.

Als de vader van de auteur in 1980 de kasteelhoeve behorend bij Cartils pacht, veroorzaakt dit een levenslange liefde voor dit eeuwenoude monument bij zijn zoon, die dan dertien jaar oud is. In 2001 neemt Hupperichs de pacht van zijn vader over. Zoals gezegd is hij van jongs af gefascineerd door deze plek en onderzoekt haar geschiedenis grondig. Meer tijd hiervoor krijgt hij als hij in 2010 door medische noodzaak gedwongen wordt zijn agrarische activiteiten te staken en bovendien de kans krijgt zijn pachtsituatie naar eigendom om te zetten. Dan breekt voor hem een periode van diepgravend onderzoek aan dat uiteindelijk resulteert in de uitgave van dit informatieve boek. In een persaankondiging wordt gesteld dat er zelden zo’n grondig en tegelijk leesbaar onderzoek over een kasteel is verschenen in ons land. Geen enkele bewoner of eigenaar is overgeslagen en alle argumenten en stellingen worden met documenten en bronnen verantwoord. De liefde voor het beschrevene is voelbaar en merkbaar op elke pagina van dit boek.

In verschillende hoofdstukken behandelt Hupperichs de lange geschiedenis van Cartils. Hij verhaalt over de keizerlijke rijksheerlijkheid, dat Cartils lange tijd is geweest. Alhoewel zeer klein van omvang, was dit een dwergstaatje in het grote Duitse rijk. Dan volgt een hoofdstuk over de familie Cartils vanaf 1373 tot het jaar 1772. Interessant is ook het deel dat handelt over de verschillende pachtersfamilies die er tijdens de 17de tot en met de 20ste eeuw waren. Bouwhistorici komen goed aan hun trekken bij lezing van de uitgebreide bouwgeschiedenis, die een aanzienlijk aantal pagina’s beslaat. Zelf is de auteur eigenaar van de 31 hectare tellende kasteelhoeve (zie: http://landgoed-cartils.nl/) RD

Titel: De geschiedenis van kasteel Cartils verscheen bij Uitgeverij Tic (www.uitgeverijtic.nl). Het is een gebonden uitgave, bevat vele foto’s en kaarten en omvat 292 pagina’s. Desgewenst is het rechtstreeks bij de auteur te bestellen via l.hupperichs@hetnet.nl

ISBN: 978-94-91561-96-2 Prijs: Prijs: 29,90 (excl. Verzendkosten)

Scroll naar boven