De familie Von Westenholz

Caroline de Westenholz, De familie Von Westenholz van kastelen tot casino’s, Hilversum 2015

Opmaak 1Dit fraai verzorgde boek past in een traditie die Alexander Münninghoff met zijn in 2014 verschenen boek De Stamhouder een buitengewoon succesvolle impuls heeft gegeven. In dit boek van kunsthistoricus Caroline de Westenholz (er zijn ook familieleden die zich Von Westenholz noemen) beschrijft zij haar speurtocht naar oorzaken en gebeurtenissen in haar vroegste jeugdjaren in Engeland. Hierdoor raakt zij in toenemende mate geïnteresseerd in de achtergronden van haar vaders familie. Deze zoektocht vangt in Londen aan waar zij in de jaren tachtig van de vorige eeuw haar vader voor het eerst ontmoet tijdens een wat schutterige afspraak. Haar moeder had deze om allerlei redenen al in de jaren vijftig verlaten en voedt het kind alleen op in Wassenaar. De ontmoeting van Caroline met haar vader roept wederzijds gemengde gevoelens op maar leidt er wel toe dat Caroline haar levenspartner ontmoet en zij veelvuldig op onderzoek gaat in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland om haar familiegeschiedenis te ontrafelen. Dat verleden is gevuld met bijzondere mensen en verhalen en speelt zich af in een decor van Duitse adellijke hoven (18de eeuw), de industriële revolutie (19de eeuw), de beurskrach en wereldoorlogen in de 20ste eeuw. Het is ook een verhaal waarin (burgerlijke) conventies, strenge opvoedingsprincipes en vooroordelen levens bepalen en soms ruïneren.

Op een bewonderenswaardige wijze zet de auteur haar tanden in een verhaal dat zij tot haar 25ste vrijwel niet kent of waarvan details door haar moeder met sombere kleuren werden ingekleurd. Voor dit onderzoek gaat zij zelfs zo ver dat zij in Duitsland een soort historische detective inhuurt. Het lukt haar om haar familieverhaal op een verrassende wijze bloot te leggen. KBL komen zeker in dit boek voor al zijn zij eerder het décor dan hoofdrolspelers. Dit boek is interessant door de eerlijkheid en mededeelzaamheid van de auteur, het lot dat een verstrooide adellijke familie in Duitsland treft en vanwege de Europese verbanden die in een familie samenkomen. RD

De familie Von Westenholz van kastelen tot casino’s is een gebonden uitgave van Uitgeverij Lias. Het boek telt 288 pagina’s, is voorzien van vele afbeeldingen en foto’s.
ISBN 978 90 8803 068 0
Prijs: € 24,95

Scroll naar boven