De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee

Flip van Doorn, De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee, Amsterdam 2017

De eerste wandelaarUitgeverij Thomas Rap meldt bij deze uitgave dat auteur Flip van Doorn er in 2012 (het Themajaar van de historische Buitenplaatsen) achter kwam dat hij verwant is aan de 19de-eeuwse wandelende dominee Jacobus Craandijk. Dit gegeven leidt tot een verdieping en onderzoek naar deze man en zijn werk. Behalve schrijvend wandelaar of wandelend schrijver, blijkt deze dominee ook een verdienstelijk tekenaar, historicus en pionier te zijn geweest. Tot in de 19de eeuw werd het maken van wandelingen eigenlijk gezien als een elitaire bezigheid. Die groep had immers tijd en geld om aan zulke activiteiten te kunnen doen. Dit veranderde na 1850 toen de doopsgezinde predikant Jacobus Craandijk het besluit nam om zijn vele voettochten vast te leggen. Daarmee werd hij tegelijkertijd een chroniqueur van zijn tijd. Laverend tussen vooruitgangsoptimisme en nostalgie, beschreef hij in meanderend proza een snel veranderende samenleving. Door de industrialisatie ging het land op de schop en met de komst van de spoorwegen werden talloze streken toegankelijk gemaakt al ging dit op veel plaatsen wel ten koste van de oorspronkelijke schoonheid en samenhang. Ook was Craandijk getuige van de opkomst (en noodzaak) van natuurbescherming en vrijetijdsbesteding waarmee tegelijk een vergrootte belangstelling voor de natuur ontstaat. Craandijk wist zijn tijdgenoten door zijn verhalen massaal op de been te krijgen. Die gingen met elkaar op pad om te gaan bekijken wat de dominee had beschreven.

In De eerste wandelaar treedt Van Doorn in de voetsporen van Craandijk om de oorsprong van het wandeltoerisme bloot te leggen. Nu was Van Doorn eerder zelf al een verwoed wandelaar, waardoor het volgen van de sporen die voorouder Craandijk achterliet, vergemakkelijkt worden. De uitgever merkt hierbij op dat Van Doorn dit zo invoelbaar beschrijft, dat je de oude dominee haast persoonlijk leert kennen. Op subtiele wijze verweeft Van Doorn citaten uit het werk van zijn grote voorbeeld met zijn eigen verhalen, zodoende slaat hij een brug tussen heden en verleden en laat hij de tijden in elkaar overvloeien. RD

De eerste wandelaar. In de voetsporen van een wandelende dominee, Amsterdam 2017 verscheen als paperback bij Uitgeverij Thomas Rap. Het telt 464 pagina’s en is hier en daar voorzien van 19de-eeuwse afbeeldingen.

ISBN 978 94 00407 53 4. Prijs: € 22,99

Scroll naar boven