Agenda – Dag van het trekpaard in Sellingen

Op zaterdag 15 december organiseert de Men Academie, samen met Staatsbosbeheer, de dag van het trekpaard.

Het thema van deze dag is het gebruik van werkpaarden in de bosbouw. Het doel van deze dag is het promoten van het gebruik van paarden in de bosbouw. Op de dag van het trekpaard wordt getoond dat het uitslepen van bomen met paarden op een nette, effectieve en veilige manier gedaan kan worden.

Het werken met paarden in plaats van of in samenwerking met machines heeft vele ecologische voordelen. Zo veroorzaakt een paard aanzienlijk minder schade aan bomen die moeten blijven staan bij het uitslepen van gekapt hout. Bovendien veroorzaakt het relatief kleine gewicht van een paard aanmerkelijk minder verdichting van de bosbodem. Hierdoor blijft de grond voldoende zuurstof bevatten voor de talloze onmisbare micro-organismen die zo belangrijk zijn voor het ecosysteem in het bos. Ook kan water beter worden vastgehouden in een zachte, open bosbodem.
Een gezond bos produceert beter hout en kan een grotere biodiversiteit ondersteunen. Dit is waardevol voor iedereen, van de exploitant tot de wandelaar. De voorbeelden die hierboven genoemd werden zijn slechts twee beknopte punten van een uitgebreid verhaal. Op de dag van het trekpaard kunt u er meer over te leren en de paarden aan het werk zien.

De dag van het trekpaard zal plaatsvinden op zaterdag 15 december van 11:00 tot 15:00. De locatie is groepskampeerterrein Zonnegloren, Bovendiepsterweg 2, 9551 VW Sellingen. Behalve demonstraties van de kunst van het boomslepen, wordt in de middag het Noord-Nederlands Kampioenschap Boomslepen gehouden en zal er veel te zien en te doen zijn op het gebied van houtbewerking. Entree is gratis.

De Menacademie

Staatsbosbeheer