Agenda – Cursus Buitenplaatsen en villaparken tussen Vecht en Eem

Leergang Gooi-o-logie voorjaar 2017.

Tot het belangrijkste historisch erfgoed van het Gooi en ommelanden behoren ook de zeventiende-eeuwse buitenplaatsen in ‘s-Graveland en langs de Vecht en de Angstel en de negentiende-eeuwse villaparken in Baarn, Bussum en Hilversum.

Tussen Vecht en Eem heeft in samenwerking met de Vrienden van het Gooi, AWN Naerdincklant, Stichting Omgevingseducatie, het GNR en IVN – weer een bijzondere themaleergang gooiologie georganiseerd, die wordt aangeboden via  Volksuniversiteit  Het Gooi.

In een drietal lessen wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van buitenplaatsen, landgoederen en villaparken tussen Vecht en Eem, op de architectuur en bewoningsgeschiedenis, evenals op de tuingeschiedenis van de buitenplaatsen en het beheer.

15 maart: drs. Juliette Jonker: Geschiedenis van de buitenplaatsen aan de Vecht en de Angstel
22 maart: drs. Annette Koenders: Buitenplaatsen & Villawijken in het Gooi en Eemland;
5 april: Johan van Galen Last: Tuingeschiedenis en beheer van buitenplaatsen aan de hand van de buitenplaatsen in ‘s Gravenland

Daarnaast vindt er een excursie plaats naar een buitenplaats op een nader te bepalen datum.

Prijs € 60,00
Code INF-634
NIEUW!
3 avonden en 1 excursie
15, 22 maart, 5 april 2017
woensdag 19.30- 22.00 uur
Infoschuur Het Gooi, Naarderweg 103A, Hilversum (Aan de weg N 524, tussen station Bussum-Zuid en station Hilversum mediapark).

Nadere informatie kan gevraagd worden via mw. Hetty Laverman, tel. 06-23618314.

Inschrijven kan bij de Volksuniversiteit Het Gooi