Cultuurfonds steunt het Limburgse Kasteel Arcen met €100.000

Stichting het Limburgs Landschap, die Kasteel Arcen beheert, krijgt € 100.000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds voor herstelprojecten. Dat werd op donderdag 21 juni 2018 bekendgemaakt tijdens de jaarlijkse studiedag van het Cultuurfonds en de Stichting Kastelen, Buitenplaatsen en Landgoederen (sKBL).

Natuur en erfgoed

Deze jaarlijkse bijdrage van het Cultuurfonds voor natuur en erfgoed in Nederland is dit jaar bestemd voor het noodzakelijke herstel van Kasteel Arcen, waaronder € 50.000 voor het herstel van het kasteelgebouw en de omringende kademuren. De overige € 50.000 is bestemd voor aankoop van verspreid liggende stukken grond die als losse ‘’puzzelstukjes’’ in het verder aaneengesloten landgoed liggen. Hiermee worden de natuurwaarden veilig gesteld in het 450 ha grote landgoed rondom het kasteel. Dat sluit zo ook goed aan bij het Nationaal Park de Maasduinen.

Behouden voor breed publiek

Naast steun voor herstel is de bijdrage ook een blijk van waardering voor de jarenlange inzet van de Stichting het Limburgs Landschap en de vele vrijwilligers van de Kasteeltuinen Arcen. De stichting kocht in 1976 het verlaten en beschadigde kasteel en zette zich in voor het herstel. Daarnaast gaven zij in 1986 de ruimte voor het initiatief voor de aanleg van de Kasteeltuinen Arcen. In 2012 toonde de stichting lef om na het faillissement de herontwikkeling van Kasteeltuinen Arcen op zich te nemen. Dankzij de stichting maar ook dankzij het grote draagvlak van de vele vrijwilligers kan het publiek nu al 30 jaar genieten van de prachtige tuinen en wordt de oude grandeur van Kasteel Arcen teruggebracht zo schittert het als een parel in het Limburgse landschap.

Adriana Esmeijer (directeur Prins Bernhard Cultuurfonds) overhandigt aan mevrouw Wendy Raab (voorzitter Stichting het Limburgs Landschap) en Wilfred Alblas, (directeur-rentmeester Stichting het Limburgs Landschap ) de toekenning van € 100.000 van de Grote Herstelbijdrage Historische Buitenplaatsen 2018.  ©Martijn Gijsbertsen